Hieronder vind je publicaties en artikelen van en over het programma. Ben je op zoek naar specifieke kennis, neem dan contact op met Jeannette Levels (zie rechterkolom). Heb je een interessant document dat hier past? Stuur het naar info@circulairemaakindustrie.nl.

 

Position Paper uitvoeringsprogramma circulaire maakindustrie (2020)

In dit paper geven we als uitvoeringsprogramma onze visie op een circulaire maakindustrie en schetsen we de vraagstukken die wij willen meegeven in de zoektocht naar concrete doelstellingen, beleid en een systeem van monitoring. Met dit paper beogen we niet eenzijdig een opinie neer te leggen maar juist het gesprek met alle actoren aan te jagen. 

 

Samenvatting werkwijze uitvoeringsprogramma circulaire maakindustrie(2020)

 Het uitvoeringsprogramma circulaire maakindustrie is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Zij werken samen in zeven teams om de transitie te versnellen in samenhang met de Sustainable Development Goals, de klimaatopgave en de energietransitie. Elk team levert een specifieke bijdrage aan ondernemers en de achterliggende netwerken van de deelnemers. Lees in dit document meer over de opzet van het programma. 

 

Werkwijze Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (externe versie, versie september 2020)

Dit document beschrijft de opzet, inrichting en processen van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM CM 2019-2023) en is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen betrokken partijen.

 

Leidraad voor de inhoud, gebruik en randvoorwaarden van een materialenpaspoort (versie 1.0, juni 2020)

Doel van de leidraad is om op transparante wijze data vast te gaan leggen van materialen en producten in de maakindustrie. Door betrouwbare en consistente data te bieden over herkomst, eigenschappen, gebruik en beschikbaarheid van materialen, wordt hergebruik en recycling bevorderd en eenvoudiger gemaakt.  De leidraad is opgesteld op basis van ervaringen met ICT-hardware en zal worden ingezet in vervolgprojecten in de machinebouw en oppervlaktebehandeling.