Document

Whitepaper Reparatie in de circulaire economie

Het ‘Right to Repair’, de op handen zijnde Europese wetgeving over reparatie van consumentenproducten, is een belangrijke stap op weg naar een circulaire economie. Welke impact mogen wij van deze wet verwachten? Op welke manier zal ze reparatie stimuleren? En leidt meer reparatie daadwerkelijk tot een circulaire economie? Om richting te geven bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen, maakten het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability en de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft deze white paper. Hierin staat steeds de vraag centraal: hoe en onder welke voorwaarden kan reparatie bijdragen aan een circulaire economie? Waar liggen kansen en uitdagingen?