Document

How to facilitate the wind industry to become fully circular (ENG)

Uitkomsten van het vervolg op het Moonshotproject Circulaire Windparken. In deze tweede fase ‘The Circular Wind Hub” gingen drie verschillende “hubs” aan de slag: Policy Hub (PH), Knowledge Hub (KH) en Industry Hub (IH). In totaal werkten bijna 200 belanghebbenden in de waardeketen samen om de doelstellingen van de Circular Wind Hub te halen. Het rapport gaat vooral in op de resultaten van de Policy Hub en bevat aanbevelingen voor aanpassingen van (overheids)beleid.

 

Op basis van het werk in de Circular Wind Hub zijn de aanbevelingen:

(1) Vergroot de scope van “circulariteit” naar “duurzaamheid” bij beleidsveranderingen;

(2) De voorgestelde beleidswijzigingen doorvoeren via verschillende beleidsniveaus (Europese, vergunnings- en aanbestedingscriteria);

(3) Om een gelijk speelveld en ruimte voor nieuwe innovaties te houden, begin met kwalitatief scoren in aanbestedingscriteria;

(4) Opzetten van een kopersgroep voor Nederlandse windparken op land;

(5) Verbeter de communicatie tussen stakeholders over circulariteit en EoL-strategieën;

(6) Vergroot het delen van gegevens door digitalisering;

(7) Voortzetten van de grensoverschrijdende samenwerking voor geharmoniseerde oplossingen.