Document

Met een Smart Industry naar een Circulaire Economie - verkenning 20 Gelderse bedrijven

Provincie Gelderland heeft TNO gevraagd om een eerste verkenning uit te voeren naar de bijdrage die Gelderse smart maakindustrie levert aan een circulaire economie. Daarvoor zijn 20 Gelderse bedrijven geïnterviewd, waarbij ingezoomd is naar de wijze waarop deze bedrijven circulaire handelingsperspectieven in hun dagelijkse praktijk inzetten. Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar de rol die ICT in toenemende mate speelt in dat primaire proces en naar de wijze waarop dat invloed heeft op ‘circulariteit’.