Document

Circulaire potentie en de Vingerafdrukmethode

Het bepalen van de potentie in brede zin voor stappen richting circulaire producten en businessmodellen is een gecompliceerde activiteit. In toenemende mate geven stakeholders aan dat het wenselijk zou zijn om een “quick & dirty” methode ter beschikking te hebben om circulaire potentie te bespreken. Hiertoe heeft TNO de Vingerafdrukmethode ontwikkeld. De methode biedt een basis om voor diverse vormen van impact een ruwe eerste inschatting te maken.