Document

Adviesroutekaart Transitieagenda Maakindustrie (2022)

Deze routekaart Circulaire Maakindustrie beschrijft de doelen die de maakindustrie zich stelt op weg naar een meer circulaire economie en de actielijnen die daartoe moeten bijdragen.

 

Daarbij richt de routekaart zich primair op de producerende industrie inclusief de toeleveranciers binnen de clusters materialen (metalen, kunststof, chemische producten t.b.v. oppervlaktebehandelingen), verbruiksartikelen, bouw- en constructieproducten, high-tech- en capital equipment- industrie en consumentenproducten. De productie van finale en discrete producten (het product van een OEM, een Original Equipment Manufacturer) staat centraal, terwijl de overige sectoren een essentièˆle rol spelen als toeleverancier van deze OEMs. Naast deze focus op producerende bedrijven in de hele waardeketen worden nadrukkelijk installatie-, reparatie- en recycling-activiteiten meegenomen in het programma.

 

De aanpak van deze routekaart kenmerkt zich door circulaire ambities en doelen te formuleren voor de volle breedte van kapitaalgoederen die door de maakindustrie wordt geproduceerd. Daarnaast richt de routekaart zich meer specifiek op circulaire zonneparken, windparken en klimaatinstallaties. De routekaart presenteert niet alleen (effect-, circulariteits- en effect-) doelen, maar beschrijft ook de actielijnen die tot verwezenlijking van die doelen moet leiden.

 

Bekijk ook ons nieuwsbericht over de aanbieding van de routekaart aan het. Kabinet.