Document

Nationale grondstoffenstrategie

Met de nationale grondstoffenstrategie, verschenen in december 2022, wordt ingezet op voldoende beschikbaarheid van kritieke mineralen en metalen, circulariteit, op het vinden van minder schaarse alternatieven en verkleinen van de impact op mens en milieu.

 

Zie ook de website van de Rijksoverheid.