Document

Naar een circulaire keten voor klimaatinstallaties

Klimaatinstallaties  (CV-ketels en Luchtbehandelingskasten – LBK’s) zijn interessant in het kader van het energie-en klimaatbeleid, maar door de grondstoffenintensiteit en met name het metaalgebruik is het ook interessant om te kijken in welke mate circulaire strategieën kunnen bijdragen aan het verduurzamen van (de productie en het gebruik van) klimaatinstallaties.

 

In de paper worden voor de gehele keten aanbevelingen gedaan om de keten meer circulair te maken. Een van de belangrijke conclusies is dat gecertificeerde recycling (na afdanking) van essentieel belang is voor de producenten/fabrikanten om de wettelijke doelstellingen te kunnen halen.

 

De publicatie komt voor uit het project Naar een circulaire keten van klimaatinstallaties.