Document

Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030

Dit document beschrijft het doel en de maatregelen van het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) dat in februari 2023 werd gepresenteerd. Het programma bevat maatregelen om de transitie (overgang) naar een circulaire economie te versnellen. De maakindustrie is een van de prioritaire productketens die wordt besproken in hoofdstuk 3.

 

In het NPCE zijn concrete doelen voor geselecteerde productgroepen geformuleerd en een uitgebreide set aan maatregelen opgenomen. In het NPCE zijn de maatregelen opgenomen langs de vier aangrijpingspunten:
1. Vermindering gebruik grondstoffen;
2. Substitutie;
3. Levensduurverlenging en
4. Hoogwaardige verwerking.

Waar het beleid zich eerder vooral richtte op materialen in de afvalfase, legt dit NPCE steeds meer de nadruk op de gehele keten, van ontwerp en hergebruik
tot en met verwerking, zonder de aandacht te verliezen voor de achterkant van de keten.

 

Het rapport is een van de bijlagen bij de Kamerbrief over Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030.