Organisatie Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie

In het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie werken vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen intensief samen. Hieronder lichten we de taken en activiteiten van de verschillende teams toe.

 

 

 

Wat doen de verschillende teams? 

 

Team Realisatie zorgt dat relevante investeringsprojecten, zoals een urban mining project, gestart en gerealiseerd worden door onder andere het uitwerken en het vinden van partners en financiering. 

 

Team Kennisintegratie faciliteert het ophalen, delen, ontwikkelen en toepassen van kennis. Het team voert ook structuurprojecten uit zoals het project circulaire materialenpaspoort maakindustrie. Ondernemers vinden hier kennis en hulp om ketensamenwerking te bevorderen, zoals met de CIRCO tracks. 

 

Team Verbreding activeert ondernemers in de maakindustrie, onder andere door een website en bijeenkomsten, om deel te nemen aan, of gebruik te maken van de mogelijkheden en kennis die het uitvoeringsprogramma ontsluit, zoals de grondstoffenscanner. 

Naast deze ‘operationele teams’ zorgen de ‘tactische teams’ voor de koppeling met het grotere geheel en de langere termijn. 

 

Het team Kennis Innovatie Agenda Circulaire Maakindustrie is de koppeling met het missie-gedreven innovatiebeleid en organiseert focus en massa in projecten die elkaar versterken. Denk bijvoorbeeld aan de chemische recycling voor terugwinning van kunststoffen en metalen en het circulair ontwerpen van elektronica. 

 

Het Nederlands Strategisch Platform is de verbinding naar de EU onder andere door aandacht voor de EU Green Deal en PACE. Het team creëert Europese netwerken voor grote projecten en identificeert internationale kwetsbaarheden voor CE/grondstoffen. 

 

Het Regieteam geeft richting, creëert randvoorwaarden en stimuleert eigenaarschap bij en met relevante partijen en netwerken bij bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. 

 

Het Ondersteuningsteam zorgt voor goede samenwerking en uitwisseling tussen de teams. 

 

Lees hier meer over onze aanpak of lees ons volledige Werkwijze UPCM