Organisatie Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie

In het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie werken vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen intensief samen.

 

In de eerste maanden van 2019 werkten meerdere werkgroepen de transitie-agenda Circulaire Maakindustrie uit naar concrete plannen en een organisatiestructuur. De werkgroepen zijn vanaf 23 april 2019 overgegaan in de teams van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie 2019-2023 (UPCM). Hieronder lichten we de taken en activiteiten van de verschillende teams toe.

 

 

 

Regieteam

Het Regieteam is verantwoordelijk voor de sturing van de activiteiten van de Circulaire Maakindustrie zodat doelen worden gerealiseerd. Het team beslist over de koers en houdt de voortgang van het programma in de gaten.

 

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam zorgt voor samenhang en afstemming in de dagelijkse uitvoering van het programma. Het ondersteuningsteam bestaat uit de trekkers van de diverse teams en komt tweewekelijks bij elkaar.

 

Team Realisatie

Het team Realisatie zorgt ervoor dat projecten gestart en gerealiseerd worden die bijdragen aan de doelen van het uitvoeringsprogramma. Partijen kunnen hier hun projectideeën aanleveren en bespreken. Het team toetst of een idee voldoet aan de voorwaarden en ondersteunt vervolgens bij het uitwerken en het vinden van partners en financiering.

 

Team Kennisintegratie

Het team Kennisintegratie heeft als taak het ophalen, delen en (doen) ontwikkelen van kennis. Het team kijkt welke kennis en ervaringen uit een project ook bruikbaar en toepasbaar zijn bij andere partijen binnen de maakindustrie. Het team ontwikkelt roadmaps, leertrajecten en projecten voor overkoepelende thema’s (zoals meten van impact).

 

Team Verbreding

Het team Verbreding heeft als opdracht om de bedrijven in de sector maakindustrie te bereiken en ze aan te zetten tot deelname aan activiteiten in of rond het programma. Daar valt ook onder het doorgeven van kennis via deze website, organisatie van bijeenkomsten en andere middelen.