Document

Veerkracht op het gebied van kritieke grondstoffen

EU publicatie over stand van zaken