Document

Eindrapport onderzoek ‘Normering financiële waardebepaling’

Doel van het onderzoek ‘Normering financiële waardebepaling’ was het ontwikkelen van één door de markt en overheid gedragen centrale bepalingsmethode voor financiële restwaarde van industrieel vervaardigde producten.

 

Bestaande methoden voor waardebepaling zijn geïnventariseerd en geanalyseerd en de dynamiek tussen vraag en aanbod van circulaire producten en materialen is in kaart gebracht. De factoren en omgevingsinvloeden uit de eerste stap zijn vervolgens middels een enquête onder verschillende stakeholders gevalideerd. Tevens is gezocht naar aanknopingspunten voor een prioritering in de factoren en eventuele verschillen daarin tussen meerdere productgroepen. Met de uitkomsten is de basisgrondslag voor rekenregels opgesteld om financiële restwaarde te bepalen.

 

Vervolgens zijn meer dan 75 producten doorgerekend voor zowel het eindelevensduurscenario ‘hergebruik als ‘recycling’. Voor 15 producten zijn deze berekeningen toegelicht in dit rapport.