Document

De impact van slim èn circulair

TNO heeft in dit rapport een overzicht gemaakt van 13 cases binnen de maakindustrie die gebruik hebben gemaakt van circulaire innovaties. Omdat er binnen de maakindustrie vaak al enige mate van circulariteit aanwezig is, zijn de innovaties voornamelijk gericht op het vergroten hiervan. Dit is onder andere gedaan door refurbishment van energie-consumerende apparatuur en door efficiënt grondstofverbruik.

Er is gekeken naar de impact die deze innovaties hebben op de emissie van CO2. In de meeste gevallen levert dit een vermindering van uitstoot op, behalve als er bij dit proces nieuwe materialen worden gebruikt.