Document

Inkoop als hefboom bij verduurzaming bouwsector (ENG)

In dit artikel wordt het markttransformatiemodel gebruikt om te kijken naar de rol van circulair aanbesteden in  de transitie naar een duurzame bouwsector. Het artikel komt voort uit het masteronderzoek van Thomas Uil (Universiteit Twente) en is gebaseerd op drie casestudies en interviews met experts. Drie elementen bij circulair aanbesteden blijken belangrijk voor succes: 1) Inzet van functionele specificaties 2)  Klanten en aannemers werken gezamenlijk aan innovaties, ook na opdrachtverlening (3) Flexibiliteit met betrekking tot tijd- en budgetdoelen van het project.

 

Volledige titel: Using Procurement to Leverage Sustainability Transition Dynamics in Construction: The Dutch Circular Public Procurement Case