Document

CESI-supply: de rol van de toeleverancier in een circulaire maakindustrie

Eindrapport van het project CESI Supply – Circulair en smart in de toeleveringsketen.

Centrale vraag in het project: Hoe kunnen metaal – en elektronische toeleveranciers (in keten van apparatenbouw, machinebouw en hightechindustrie) worden betrokken bij de circulaire transitie in de maakindustrie?  Onderzocht is waar toeleveranciers nu staan op de circulaire/smart industry ladder en hoe hun huidige positie, ambitie en netwerk kan leiden tot een bedrijfseconomisch gezonde bijdrage aan slimme, circulaire strategieën en activiteiten. En hoe ze daarmee werken aan toekomstbestendigheid en concurrentievermogen, van zichzelf en de hele bedrijfstak. Voor het onderzoek zijn 10 toeleveranciers geïnterviewd. Op basis van deze gesprekken is een instrument (CESI Supply Tool) ontwikkeld, dat bedrijven in staat moet stellen om na te gaan òf en in welke vorm gesprekken over waardecreatie in de keten zinvol kunnen zijn. Ook worden aanbevelingen gedaan voor het vervolg.