Deze website is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie. Het programma is een samenwerking van brancheorganisaties FME en Koninklijke Metaalunie met het ministerie van EZK en RVO.nl. Voor een overzicht van alle betrokken partijen, zie de pagina Partners.

 

Als je deze website bezoekt, kan het zijn dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder staat beschreven wie verantwoordelijk is voor deze verwerking, waarom persoonsgegevens nodig zijn, hoe hiervoor toestemming is verkregen, om welke gegevens het gaat en wat jouw rechten zijn.

 

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De website Circulaire Maakindustrie valt onder de verantwoordelijkheid van

Koninklijke Metaalunie, Einsteinbaan 1, Nieuwegein

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Op deze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Voor het contactformulier: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, IP adres

Voor het inschrijfformulier van onze nieuwsbrief: E-mailadres, IP adres

 

 

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

Persoonsgegevens die je op deze community/website opgeeft, worden alleen gebruikt voor de volgende doelen:

– om te reageren op door jou gestelde vragen en hiervoor contact met je op te nemen;
– voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die je per e-mail worden verzonden.

 

 

Hoe hebben wij toestemming gekregen om jouw persoonsgegevens te verwerken?

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt als daar toestemming voor is gegeven. Deze toestemming kan op de volgende manier verkregen zijn:

– je hebt zelf toestemming gegeven;

– je werkt voor een organisatie en voor jouw werkzaamheden is het nodig om je persoonsgegevens te verwerken op deze website.

 

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Jouw registratiegegevens, aanvullende profielgegevens en gegevens over uw voorkeuren worden bewaard totdat u deze gegevens wijzigt of totdat u zich uitschrijft uit onze mailing lijst. Ook wordt uw profiel verwijderd indien het niet meer nodig is voor het doel van deze website.

Leverancier van de Software van deze community/website zijn WordPress en Mailchimp

De software van de website en de nieuwsbrief is niet van de verantwoordelijke, maar van derde partijen: WordPress en Mailchimp. De verantwoordelijke heeft met deze partijen een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten, om te waarborgen dat ze zich aan de regels houden die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. Deze partijen en de verantwoordelijke gebruiken uw persoonsgegevens om de community/website te beheren en te optimaliseren. De software staat op eigen servers in Nederland.

 

Jouw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) geeft je als betrokkene verschillende rechten:

Zo heeft u het recht om de verantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van deze community/website over u verwerkt. Deze rechten zijn uitgewerkt in de artikelen 15, 16 respectievelijk 17 van de AVG. Daarnaast heeft u het recht de verantwoordelijke om beperking van de verwerking van bedoelde persoonsgegevens te vragen (artikel 18 AVG). Ook wijst de verantwoordelijke u op uw recht op overdraagbaarheid van de u betreffende persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van de community/website over u verwerkt (artikel 20 AVG). Tot slot is van belang dat u het recht heeft bij de verantwoordelijke bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG) en dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 57 lid 1 onder f AVG).

Meld u aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.