Document

Inventarisatie Circulair Product Paspoort

TNO heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een inventarisatie uitgevoerd naar Circulair Product Paspoorten in Nederland & Europa. Een productpaspoort is een digitaal document waarin de samenstelling en overige technische gegevens van een product verzameld zijn.

 

Een Circulair Product Paspoort (CPP) wordt door veel partijen, waaronder de Europese Commissie, als onmisbaar en vanzelfsprekend onderdeel gezien van zowel de klimaattransitie als de circulaire transitie. Zonder productpaspoort zullen deze transities veel minder snel verlopen, omdat beslissingen door klanten en aanbieders niet ondersteund kunnen worden door accurate informatie, transparantie en traceerbaarheid.

 

Het rapport benoemt de belangrijkste thema’s rond de ontwikkeling van productpaspoorten zoals de prikkel voor het gebruik door bedrijven, businessmodellen voor bedrijven, de vraag welke verplichtingen voor bedrijven gepast zijn en hoe te handhaven, de nadruk op het gebruik van bestaande data, creëren van schaalbaarheid en aan welke Europese normen, waarden en standaarden een productpaspoort moet voldoen.