Document

Kansen en uitdagingen voor circulaire Zon PV met focus op materiaal en technologie

Terwijl de vraag naar zonnepanelen steeds groter wordt, groeit ook het dilemma over wat er met deze panelen moet gaan gebeuren als zij aan het einde van hun levensduur zijn. Op dit moment wordt nog een groot deel van de zonnepanelen op een niet-circulaire manier geproduceerd.

In de studie worden nieuwe innovaties op dit gebied in kaart gebracht. Verder wordt er aandacht besteed aan kansrijk vervolgonderzoek.