Themaproject

Capital Equipment

De productie van kapitaalgoederen vergt veel grondstoffen maar er zijn ook veel kansen om de levensduur te verlengen door inzet van nieuwe businessmodellen.

Waarom is dit een belangrijk thema?

High Tech Equipment vertegenwoordigt een grote groep met producenten van kapitaalgoederen zoals ICT hardware (servers), medische apparatuur (MRI-scanners) en machines voor de agrofoodsector (procesinstallaties). De productie van kapitaalgoederen gebruikt 7,2 miljoen ton grondstoffen per jaar (6,5% van het wereldwijde jaarlijkse materiaalverbruik) en verbruikt meer dan de helft (56%) van wereldwijde ertsproductie. Uit analyse van het UPCM (zie Feiten_Cijfers_CirculaireMaakindustrie) is gebleken dat high-tech equipment het grootste productcluster vormt binnen de maakindustrie mét het meeste potentieel. De markt voor deze producten, vooral business-to-business, is al meer gewend aan servicegerichte businessmodellen zoals lease en pay-per-use die kunnen leiden tot langere levensduur en hergebruik. Samen met TNO hebben we berekend dat circulaire strategieën 1,8 miljard euro extra aan toegevoegde waarde kunnen creëren in deze sector.

Wat kun jij doen?

In 2021 is voor Capital Equipment gewerkt aan het materialenpaspoort en het normeren van economische hergebruikwaarde.

 

In de tweede helft van 2021 vindt de Circo Track Foodprocessing & Materiaalpaspoorten plaats om samen met partners in de foodprocesketen circulariteit en materiaalpaspoorten verder te verkennen en uit te werken. In de foodsector is er al veel aandacht voor circulariteit: vooral voor het voorkomen van voedselverspilling. Er zijn echter ook veel mogelijkheden om de machines en installaties in de foodsector circulair te maken. Maar wanneer is een installatie of machine circulair? In 2020 hebben we de Leidraad Materiaalpaspoorten opgesteld die in dit project verder zal worden uitgewerkt. Lees meer over het project.

 

De waarde van kapitaalgoederen wordt tijdens het gebruik afgeschreven zodat er aan het einde van de levensduur geen of geringe restwaarde op de balans overblijft. De afgedankte installatie of machine (of onderdelen daarvan) kan echter nog aanzienlijke waarde vertegenwoordigen voor hergebruik in een andere toepassing of -na een upgrade of refurbishment- voor dezelfde toepassing. Door de werkelijke financiële restwaarde inzichtelijk te maken worden de kansen voor hergebruik en levensduurverlenging vergroot. Daarom hebben we het project Normering financiële restwaarde gestart voor het ontwikkelen van één door de markt en overheid gedragen centrale bepalingsmethode van de financiële restwaarde van industrieel vervaardigde producten. Lees meer over het project.

 

De circulaire oplossingen voor High Tech Equipment zijn ook vaak smart oplossingen doordat gebruik gemaakt wordt van remote monitoring, sensoren, data etc. De synergie tussen Smart Industry en circulair ondernemen is het onderwerp van het prioritaire project Smart & Circulair.

 

Meer weten? Neem contact op met Jeannette Levels (zie rechterkolom).

 

Kennis- en innovatievraagstukken

We hebben  in samenwerking met wetenschappers en mensen uit de praktijk de volgende kennis- en innovatie vraagstukken geformuleerd:

  • Welke kritieke materialen zijn vervangbaar met behoud van functionaliteit en welke kritieke materialen moeten we daarmee voorrang geven bij terugwinning?
  • Hoe kunnen de R-strategieën optimaal worden ingepast bij het ontwerp van nieuwe producten en welke R-strategie past het beste bij welke productgroep?
  • Welke technologieontwikkelingen zijn noodzakelijk om hoogwaardige recycling te realiseren?
  • Weke rol speelt data en artificiële intelligentie bij het vergroten van circulair waardebehoud in de gehele product life cycle en hoe kan beschikbare data optimaal worden ingezet?

Mis jij hier nog een cruciale vraag? Of ben of wil je aan de slag met onderzoek rond een van deze vragen? Dan komen we graag met je in contact! Wij kunnen ondersteunen met het formeren van consortia rondom onderzoeksvoorstellen of bij het verspreiden van de resultaten via onze website, workshops of in onze projecten binnen de maakindustrie.

 

In 2020 is het project materiaalpaspoorten uitgevoerd met als resultaat de…

Lees meer

Om circulaire transitie  in de maakindustrie en bouwsector aan te jagen…

Lees meer

In de Cleantech Regio – de stedendriehoek rondom de steden Apeldoorn, Deventer…

Lees meer

MRI-scanners, echografieapparatuur, röntgenapparatuur en CT-scanners, Philips neemt ze in en geeft ze een tweede leven. “In 2018 hebben we in Davos aangekondigd dat we eind 2020 in staat wilden zijn om bij al onze grote apparaten aan…

Ga naar interview

Dure warmtewisselaars die zonder pardon bij het oud ijzer belanden. Daar valt veel meer uit te halen, volgens Jos Mols, managing director Schelde Exotech: “Door refurbishment krijg je een zo goed als nieuw apparaat terug voor veel…

Ga naar interview

Op Rotterdam The Hague Airport sorteren zelfrijdende robots jouw bagage. “We bieden logistiek aan als een service”, zegt Esther Kersten, Director Strategy & Sustainability FLEET bij Vanderlande. “We zijn gestart vanaf een wit vel papier met als…

Ga naar interview

Document

Leidraad materialenpaspoort

Hoe maak je een materialenpaspoort? UPCM maakte een leidraad voor de inhoud, gebruik en randvoorwaarden.

Open document

Document

Logistics in the transition to a circular economy

Analyse van kansen en uitdagingen voor (retour)logistiek in de kapitaal-intensieve maakindustrie

Open document

Document

Tweede-leven-product even goed als nieuw

Circulair ondernemen bij Revamo, artikel Metaal en Techniek

Open document