Tool

Leidraad Materialenpaspoort Versie 2.0

  • Inspanning:
  • Doelgroep: Original Equipment Manufacturer (OEM), Toeleverancier: componentproducent, Toeleverancier: materiaalproducent, Toeleverancier: subassembler
  • Ervaringsniveau: Gevorderd

Vernieuwde versie van de leidraad voor de inhoud, gebruik en randvoorwaarden van een Circulair Product Paspoort (CPP) / materialenpaspoort voor de maakindustrie, uitgewerkt voor procesinstallaties en machines. Deze versie is opgesteld op basis van de ervaringen in het project Circulair Productpaspoort Machinebouw Food uitgevoerd door Hygienic Design Network (HDN). In dit praktijkproject is met bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie en hun leveranciers van procesinstallaties en machines de leidraad gevalideerd en verbreed.

 

De leidraad geeft een handvat voor onder andere welke type data er terug kunnen komen in een materialenpaspoort en bij het opvragen van circulaire data. De leidraad kan gebruikt worden voor stimulering van het aanleveren van ‘minimaal benodigde circulaire informatie’, om zodoende in staat te zijn gebaseerd op circulaire data inzicht te krijgen in de mate van circulariteit van een product/dienst om een transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken.