Project

Circulair Productpaspoort Machinebouw Food

Sector: Maakindustrie, Kapitaalgoederen (OEM en toeleveranciers), Machinebouw, Voedingsmiddelen, High Tech Equipment

Partners: UPCM, BOM, Hygienic Design Network, Swinkels Family Brewers, PeelPioneers, Techniek Nederland, Staalfederatie, S.K.S. Process Components, Alfa Laval, Klinger, Dacapo, Lekkerkerker, Flowfirm, D&W Process Technology, Revamo, VME/Niras, Uticon, Lucannt

Locatie: Brabant

Circulair Productpaspoort Machinebouw Food

In 2020 vond het project ‘Circulaire transitie door transparantie’ plaats. In dit project is een uitvraag gedaan naar een circulair materialenpaspoort voor ICT-hardware van de rijksoverheid. Aan de hand van deze casus is de eerste leidraad voor een circulair materialenpaspoort in de maakindustrie ontwikkeld: de UPCM Leidraad Materialenpaspoort. In fase 2 van het project is de leidraad gevalideerd en verbreed voor meerdere productclusters binnen het UPCM en  wordt gekeken naar  de mogelijkheden om de het materialenpaspoort te digitaliseren en automatiseren. Hiervoor wordt een praktijkproject opgestart in de productgroep procesinstallaties en machines voor de voedingsmiddelenindustrie.

 

In een tweetal ketens binnen dit cluster in Noord-Brabant is een praktijktoets worden uitgevoerd met Swinkels Family Brewers en PeelPioneers als centrale bedrijven. Door het betrekken van een bredere groep ketenpartners en stakeholders zal het projectresultaat breder implementeerbaar zijn. Met deze praktijktoets krijgt de regio daardoor tevens beter inzicht in het potentieel van dit cluster.

 

Het project bestond uit vier fasen:

 

Fase 1: casusanalyse & validatie leidraad 1.0

Fase 2: ontwikkelen methodiek paspoort HDN

Fase 3: testen en automatiseren van de methodiek

Fase 4: opschaling & oplevering leidraad 2.0 (o.a. inkoopstrategie, database, circulaire  strategieën per productgroep)

 

Voor de uitvoering van het project is het Hygienic Design Network (HDN) ingeschakeld vanwege hun specifieke kennis en netwerk binnen dit cluster. HDN wil met diverse marktpartijen een werkwijze uitwerken die circulariteit en het gebruik van een circulair paspoort integreert in het maken en gebruiken van procesinstallaties en machines. Er is in kaart gebracht wat nog georganiseerd moet worden voor een implementatie van het paspoort. Daarnaast is er ook een duidelijke behoefte in erkenning wanneer circulaire maatregelen zijn genomen. Een gradering waarin bedrijven zich kunnen onderscheiden. Dit is deels om het beleid te borgen, maar ook voor het gewenste imago. Imago om commerciële redenen, maar ook om personeel te werven. Vooral de jeugd vindt circulariteit/duurzaamheid belangrijk bij hun werkgever.

 

In 2022 zijn de eindresultaten van het project opgeleverd:

Aanbeveling circulariteit in procesindustrie

UPCM-Leidraad-Materialenpaspoort V2.0

Bekijk hier de video over het project met Swinkels en FlowFirm.

 

Veel kansen in sector high-tech equipment

Uit analyse van het UPCM (zie Feiten_Cijfers_CirculaireMaakindustrie) is gebleken dat high-tech equipment (kapitaalgoederen) het grootste productcluster vormt binnen de maakindustrie. Ook bleek dat het grootste potentieel voor een circulaire maakindustrie te vinden is  in de provincie Brabant. Met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is daarom gekozen voor een project binnen het high-tech cluster en werden concrete aanknopingspunten gevonden in de sector food.

 

Bekijk ook onze pagina’s over Materiaalpaspoorten en High Tech Equipment.

Swinkels Family Brewers en Flowfirm - Materiaalpaspoorten in de machinebouw

Meld u aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.