Project

Circulair Productpaspoort Machinebouw Food

Sector: Maakindustrie, Kapitaalgoederen (OEM en toeleveranciers), Machinebouw, Voedingsmiddelen, High Tech Equipment

Partners: UPCM, BOM, Hygienic Design Network, Swinkels Family Brewers, PeelPioneers, Techniek Nederland, Staalfederatie, S.K.S. Process Components, Alfa Laval, Klinger, Dacapo, Lekkerkerker, Flowfirm, D&W Process Technology, Revamo, VME/Niras, Uticon, Lucannt

Locatie: Brabant

Circulair Productpaspoort Machinebouw Food

In 2020 is het project materiaalpaspoorten uitgevoerd met als resultaat de UPCM Leidraad Materialenpaspoort. In fase 2 van het project wordt de leidraad gevalideerd en verbreed voor meerdere productclusters binnen het UPCM en  wordt gekeken naar  de mogelijkheden om de het materialenpaspoort te digitaliseren en automatiseren. Hiervoor wordt een praktijkproject opgestart in de productgroep procesinstallaties en machines voor de voedingsmiddelenindustrie.

 

In een tweetal ketens binnen dit cluster in Noord-Brabant zal een praktijktoets worden uitgevoerd met  Swinkels Family Brewers en PeelPioneers als centrale bedrijven. Door het betrekken van een bredere groep ketenpartners en stakeholders zal het projectresultaat breder implementeerbaar zijn. Met deze praktijktoets krijgt de regio daardoor tevens beter inzicht in het potentieel van dit cluster.

 

Het project zal bestaan uit vier fasen:

  • Fase 1: casusanalyse & validatie leidraad 1.0
  • Fase 2: ontwikkelen methodiek paspoort HDN
  • Fase 3: testen en automatiseren van de methodiek
  • Fase 4: opschaling & oplevering leidraad 2.0 (o.a. inkoopstrategie, database, circulaire  strategieën per productgroep)

 

Voor de uitvoering van het project is het Hygienic Design Network (HDN) ingeschakeld vanwege hun specifieke kennis en netwerk binnen dit cluster. HDN wil met diverse marktpartijen een werkwijze uitwerken die circulariteit en het gebruik van een circulair paspoort integreert in het maken en gebruiken van procesinstallaties en machines.

 

Het project is gestart in 2021 en zal naar verwachting aan het einde van hetzelfde jaar worden afgerond.

 

Veel kansen in sector high-tech equipment

Uit analyse van het UPCM (zie Feiten_Cijfers_CirculaireMaakindustrie) is gebleken dat high-tech equipment (kapitaalgoederen) het grootste productcluster vormt binnen de maakindustrie. Ook bleek dat het grootste potentieel voor een circulaire maakindustrie te vinden is  in de provincie Brabant. Met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is daarom gekozen voor een project binnen het high-tech cluster en werden concrete aanknopingspunten gevonden in de sector food.

 

Bekijk ook onze pagina’s over Materiaalpaspoorten en High Tech Equipment.

 

Meer weten over de activiteiten van ons programma op dit gebied? Neem dan contact op met  Jeannette Levels (zie rechterkolom).

Meld u aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.