Project

CESI Supply - Circulair en smart in de toeleveringsketen

Sector: Maakindustrie, Smart industrie, Kapitaalgoederen, Machinebouw, Apparatenbouw, hightech industrue

Partners: UPCM, BOM, Koninklijke Metaalunie, FME, Provincie Noord-Brabant, TNO, Smart Industry Hub Zuid-Nederland

Locatie: Brabant

Circulair en smart in de toeleveringsketen

Hoe kunnen metaal – en elektronische toeleveranciers (in keten van apparatenbouw, machinebouw en hightechindustrie) worden betrokken bij de circulaire transitie in de maakindustrie? Dat staat centraal in het project CESI Supply. Onderzocht zal worden waar toeleveranciers nu staan op de circulaire/smart industry ladder en hoe hun huidige positie, ambitie en netwerk kan leiden tot een bedrijfseconomisch gezonde bijdrage aan slimme, circulaire strategieën en activiteiten. Daarmee werken aan toekomstbestendigheid en concurrentievermogen, van zichzelf en de hele bedrijfstak.

 

Het project wordt geïnitieerd door de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) in samenwerking met de Koninklijke Metaalunie en FME. Via interviews met toeleveranciers gaan ze samen de oplossing zoeken, vinden en ontwikkelen. Aan UPCM wordt gevraagd dit project te ondersteunen vanuit het team verbreding en een financiële bijdrage te leveren aan realisatie van dit project. TNO zal voor de toolontwikkeling de rol op zich nemen; waar nodig met andere kennis/toolleveranciers eraan toegevoegd. Het project sluit aan bij inspanningen van de provincie Noord-Brabant om te komen tot een circulaire maakindustrie die beschreven zijn in de Brabantse Uitvoeringsagenda Circulaire economie 2021-2023. Coördinatie binnen Brabant vindt plaats via de Smart Industry Hub Zuid-Nederland. Aan andere provincies (Gelderland, Overijssel, Zuid-Holland) wordt gevraagd aan dit project deel te nemen.

 

De resultaten van het project zullen bestaan uit:

  • Antwoord op de vraag hoe circulair de toeleverancier nu is en waar liggen zijn kansen en hoe die in de waardeketen in te brengen
  • Identificatie van voornaamste barrières in de ontwikkeling van de rol van de toeleverancier bij door OEM ingezette ‘circulaire’ innovaties
  • Inzicht in de kansen voor financieel aantrekkelijke slimme, circulaire strategieën en activiteiten bij toeleveranciers in de metaalketen
  • Een praktische, laagdrempelige tool (‘’CESI business assessment’’) om bedrijf individueel zijn CE footprint aan te geven, kansen te identificeren om met smart industrie innovaties (technologie, ICT, data) circulaire business strategieën en activiteiten te ontwikkelen.
  • Conclusies en aanbevelingen voor een CESI versnellingsaanpak voor toeleveranciers in de metaalketen.

 

Het project loopt van mei 2021 tot december 2021.