Voordelen van circulair ondernemen

Er zijn verschillende redenen waarom je kunt besluiten om circulaire activiteiten uit te voeren binnen je bedrijf. Voor sommige bedrijven is het belangrijk om bij te dragen aan een betere toekomst, anderen willen jong talent aantrekken en weer anderen zien de voordelen van kosten besparen. Deze voordelen zijn geïnspireerd op het Circular Driver Framework van  PACE . Hieronder worden deze redenen kort besproken op volgorde zoals getoond in de afbeelding.

In de Wegwijzer op deze website kun je zoeken op deze verschillende redenen om circulair te ondernemen.

 

Kosten verlagen

 • De nadruk op het hergebruik van producten, componenten en materialen door middel van door de producent beheerde closed-loop-programma’s draagt rechtstreeks bij aan de prestaties van het nettoresultaat.
 • Door producten en materialen langer te gebruiken kunnen investeringen worden uitgesteld.

Lees meer over kostenbesparing door circulair ondernemen

 

 

Risico’s beperken

 • Een verminderde behoefte aan nieuwe materialen en hulpbronnen zal resulteren in minder afhankelijkheid van leveranciers en een verminderd risico op stijgende en volatiele prijzen voor materialen die in producten worden gebruikt. Lees meer over reduceren van grondstofrisico’s 
 • Het behandelen van bestaande producten en componenten als een alternatieve leveringsbron kan ook de risico’s en de bijbehorende kosten als gevolg van verstoringen van de supply chain en lange doorlooptijden verminderen.
 • Voorbereid zijn op de toekomstige vraag van klanten naar circulaire producten en diensten zal ook de kansen op het binnenhalen van klanten vergroten. Lees meer over klanten die circulair willen inkopen
 • Voorsorteren op aankomende wet & regelgeving. Lees meer over vooruitlopen op regelgeving 

 

Bijdrage duurzaamheid

 • De wens om bij te dragen aan duurzaamheid mede via circulariteit kan 1e aanleiding zijn waarna blijkt dat er ook kansen liggen op andere aspecten

Innovaties toepassen

 • Door specifiek te focussen op het vergroten van waarde door middel van circulaire bedrijfsmodellen (bijv. Meer hergebruik van materialen, reparatie- / renovatiemogelijkheden, feedbackloops en waardebehoud), kunnen bedrijven en hun partners creatieve nieuwe ideeën op gang brengen voor het ontwerpen van producten en/of bedrijfsmodellen.
 • Bijv. uitlezen op afstand kan bijdragen aan een product-as-a-service model, door deze bij de klant te kunnen monitoren en preventief te onderhouden

Lees meer over circulaire inspiratie voor innovatie

 

Talent aantrekken

 • Een sterk programma voor circulaire economie helpt bedrijven talent aan te trekken en te behouden, en inspireert medewerkers om met een gevoel van doel voor een bedrijf te werken over verschillende rollen en afdelingen heen.
 • Uit onderzoek blijkt consequent dat met name jong talent doelgerichte bedrijven met duurzaamheidsinitiatieven als aantrekkelijkere werkplekken beschouwt en dat ze daarom minder snel vertrekken.

Klantwaarde verhogen

 • Dankzij circulariteit kan een bedrijf een sterkere relatie met klanten opbouwen. Oplossingen die de levenscyclus verlengen en tegelijkertijd upgrades bieden, helpen klanten onderbrekingen te voorkomen. Het beheren van de klantrelatie gedurende de volledige levenscyclus schept ook vertrouwen: sterke terugnameprogramma’s bieden meer veiligheid en gemoedsrust bij het einde van de levensduur van apparatuur.
 • Naarmate het partnerschap en het vertrouwen groeien, zal het ook meer mogelijkheden bieden om samen te werken en voor beide partijen voordelige resultaten op de lange termijn te bereiken.

Lees meer over versterking van relaties met klanten en andere ketenpartners

 

 

Publieke verwachting

 • Bedrijven worden geconfronteerd met toenemende verwachtingen van het publiek met betrekking tot de gevolgen voor het milieu. Het aannemen van strategieën en praktijken voor een duurzame circulaire economie biedt een bedrijfsgestuurd mechanisme om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen (bv. Nieuwe materialen, energie) te verminderen en het gebruik van hernieuwbare inputs (bv. Hernieuwbare energie, gerecycleerde materialen) te vergroten. Dergelijke praktijken dragen waarschijnlijk ook bij aan het verminderen van de klimaatverandering door de koolstofemissies te verminderen, zowel operationeel als bij productgebruik.

 

 

Markt vergroten

 • Circulaire bedrijfsmodellen benadrukken de noodzaak om de originele productfunctie zoveel mogelijk te behouden. Het verlengen van de levenscyclus van het product kan klanten een alternatief bieden voor nieuwe producten. Hierdoor wordt mogelijk het bereik van klantsegmenten uitgebreid die toegang hebben tot het product en/of de service die het biedt.
 • Circulaire bedrijfsmodellen kunnen ook markten uitbreiden door innovatie aan te wakkeren in de manier waarop bedrijven voldoen aan de vraag van klanten. Dit kan de manier waarop producten worden ontworpen, veranderen. As-a-service-modellen kunnen bijvoorbeeld zowel het gebruik van gereviseerde apparatuur doen groeien als veranderingen in productontwerp stimuleren door fabrikanten in de rol van eigenaar in plaats van verkoper te plaatsen.

Lees meer over marktkansen door circulair ondernemen

 

 

Bron: Circular Driver Framework PACE