Kans: Versterking ketensamenwerking

“In samenwerking met een pompfabrikant coaten we alleen het gedeelte van pomp-assen dat chemisch resistent moet zijn.” Vertelt Roelof Vedder, eigenaar van Revamo. Revamo is altijd op zoek naar partners om mee samen te werken.

 

Dit soort ketensamenwerking is essentieel voor een circulaire maakindustrie. Circulair ondernemen vraagt namelijk om het optimaliseren van het volledige systeem en dat kan één speler nooit alleen. Maar hoe maak je circulaire samenwerkingen succesvol?

 

Circulair ondernemen doe je niet alleen. Intensieve samenwerking met leveranciers en afnemers is nodig. Dat is inspirerend en levert waardevolle inzichten om je producten en diensten te verbeteren. Dit zodat alle samenwerkende partners er beter van worden.

 

Toch is succesvolle samenwerking geen vanzelfsprekendheid. We geven vuistregels om een samenwerking op basis van vertrouwen op te zetten.

 

Lees hieronder verder over de belangrijkste vuistregels voor samenwerking en vind meer informatie.

Vuistregels voor een succesvolle samenwerking

Ontmoet partners

Zoek je partners om mee samen te werken in een circulair innovatietraject? Naast je bestaande netwerk zijn er verschillende manieren om gelijkgestemden rondom het thema circulaire economie te ontmoeten:

 

  • Neem contact met ons op! We helpen met het identificeren van (keten)partners en relevante andere initiatieven. Lees meer op de pagina “Circulair innovatietraject starten“.
  • Doe mee aan een CIRCO track. De CIRCO tracks zijn georganiseerd rondom ketens en beogen zoveel mogelijk spelers van die keten samen te brengen. Een goede plek om partners te ontmoeten.
  • Sluit aan bij lokale initiatieven. Ook op provinciaal en regionaal niveau zijn partijen actief voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in circulair ondernemen. Voorbeelden zijn Circular Friesland,  Circles (Oost-Nederland) en de Rabobank Circulair Ondernemen Challenge. Hier komen regelmatig interessante samenwerkingen uit voort.

 

Bepaal de gedeelde ambitie

Potentiële partner gevonden? Ga met elkaar om tafel en bespreek wat jullie samen willen bereiken. Kennis over elkaars business, specialisaties en expertise, competenties, werkmethoden en organisatiestructuur helpen om te bepalen of een samenwerking waardevol kan zijn.  Als er een gedeelde ambitie is committeert elke deelnemende partij zich aan dat doel en de samenwerkingsvorm die daarvoor nodig is.

 

Daarna kunnen op projectbasis heldere afspraken gemaakt worden over wie welke taken zal uitvoeren en wie verantwoordelijk is voor het tijdig opleveren van welke resultaten. Door een eerste concrete samenwerking aan te gaan binnen een duidelijk afgelijnd project bouw je gezamenlijk ervaring op, groeit het vertrouwen en krijg je een idee van hoe een uitrol naar grotere projecten of meer structurele samenwerking vorm kan krijgen.

 

Maak goede afspraken

Afspraken kunnen vervolgens geborgd worden en vastgelegd in formele samenwerkingsverbanden. Zo kunnen SLA’s (service level agreements) en contracten opgesteld worden waarin beschreven wordt wat de procedures zijn als er iets mis loopt, hoe omgegaan wordt met IP, etc.

 

Deze fase is erg belangrijk omdat de stap gezet wordt van persoonlijke vertrouwensrelaties naar contractuele samenwerkingsverbanden, die ook onafhankelijk van de betrokken individuele personen overeind blijven.

 

Vier successen

De samenwerking is gestart om een gedeelde ambitie werkelijkheid te maken. Vier het als je successen behaald met je partners én met je eigen organisatie. Dat laat ook zien waarom je tijd, energie en hopelijk ook passie steekt in een samenwerking ‘buiten de deur’.

Meer informatie

Ben je enthousiast geworden en wil je circulaire ketensamenwerkingen opzetten ? Hier vind je meer informatie en achtergronden:

Kenniskaart Circulaire Economie – Samenwerking Keten (artikel)

Voorbeeld ketensamenwerking – drie circulaire shortstay accommodaties (video)

 

Deze artikelen zijn allemaal gebaseerd op het boek ‘Leren samenwerken tussen organisaties’ (Edwin Kaats & Wilfred Opheij)

Wat is ketensamenwerking – acht principes voor succes (artikel)

Werken aan samenwerking op basis van indicatoren (artikel)

Leren samenwerken tussen organisaties (artikel)