Kans: Minder grondstofrisico’s

“Wanneer we aluminium masten komen brengen, dan halen we ook meteen oude exemplaren op. Deze brengen we naar Drunen om er nieuwe masten van te maken, via recycling van het materiaal of hergebruik.” Vertelt Leopold Moormann, Managing Director van Hydro Pole Products.

 

Dit is een mooi voorbeeld van het voorkomen van nieuw materiaalgebruik. En dat is erg belangrijk, want in de toekomst dreigt materiaalschaarste. Daarnaast speelt bij winning van grondstoffen vaak milieu- en mensenrechtenschendingen. Hoe minder nieuwe grondstoffen je nodig hebt, hoe minder je hieraan bijdraagt als bedrijf. 

 

“We moeten er samen naartoe werken dat we met minder nieuw materiaal in onze materiaalbehoeften kunnen voorzien.”

Leopold Moormann, Managing Director van Hydro Pole Products

 

De komende vijftig jaar bereiken de meeste grondstoffen hun piekjaar van winning, daarna zullen ze steeds duurder worden. Daarnaast gaat het delven van grondstoffen gepaard met milieu- en mensenrechtenschendingen. Daarom is het goed om je afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen zoveel mogelijk te beperken. Dit kan via circulaire strategieën.

 

Lees hieronder verder over de achtergronden en hoe je hiermee aan de slag kunt .

Wat is het probleem?

Einde van goed winbare voorraden

“Tussen 2030 en 2070 bereiken wij een piek in winning van vrijwel alle grondstoffen. Daarna wordt het steeds minder.” Aldus hoogleraar Harald Sverdrup. Dit geldt voor metalen zoals goud (piekjaar 2016), lood (peikjaar 2041) en titanium (piekjaar 2038). Maar ook voor andere delfstoffen zoals olie (piekjaar 2012), natuursteen (piekjaar 2040) en gas (piekjaar 2016).

 

Een piekjaar betekent niet dat het er niet meer is, maar dat we aan het einde raken van de voorraden die economisch nog goed te winnen zijn. Wanneer de prijs verder omhooggaat, kunnen de bedrijven deze niet meer doorberekenen aan de klant. Als de prijs van koper die van zilver gaat bereiken, dan gaan we heroverwegen of we nog wel koper kunnen gebruiken. En zo werkt dit voor alle eindige delfstoffen.

 

“Tussen 2030 en 2070 bereiken wij een piek in winning van vrijwel alle grondstoffen.”

Hoogleraar Harald Sverdrup

 

Milieu- en mensenrechtenschendingen

Naast het risico dat er niet genoeg meer van een grondstof is, spelen er ook risico’s op milieu- en mensenrechtenschendingen. Zo wordt in Congo kobalt met de hand gedolven in amateuristisch aangelegde mijnen die regelmatig instorten. Ook zeer jonge kinderen zijn soms betrokken bij de winning van kobalt.

 

Daarnaast geeft het winnen van grondstoffen vaak enorme milieuschade. Denk aan aantasting van het landschap, verzilting of chemische vervuiling door stortplaatsen en verstoring van de plaatselijke waterhuishouding.

 

Hoe minder nieuwe grondstoffen je gebruikt, hoe minder je risico je loopt dat jouw grondstofgebruik hieraan bedraagt.

Welke risico's loop jij?

Ontdek via de gratis grondstoffenscanner in hoeverre grondstoffen voor jouw bedrijf een risico vormen. De scanner kijkt naar leveringszekerheid, prijsvolatiliteit en de productieomstandigheden. De scanner biedt ook algemene handelingsperspectieven om risico’s te beperken.

 

Manieren om risico’s te verminderen

Andere supply – Case Bugaboo

Andere, minder risicovolle materialen gebruiken door bijvoorbeeld het productontwerp aan te passen.

 

Aernout Dijkstra-Hellinga, Lead Designer & Sustainability Expert Bugaboo:

“We trachten nieuwe materialen te vermijden en kiezen voor materialen die hergebruikt kunnen worden. Daarom proberen we op elk onderdeel duidelijk aan te geven van welk materiaal het gemaakt is. Voor minder zichtbare onderdelen vermijden we zwart plastic zodat deze makkelijker te recyclen zijn. Recyclingmachines herkennen namelijk geen zwart plastic waardoor ze alsnog verbrand worden.”

 

Betere supply – Case AGMI Traffic & Lighting

Hetzelfde materiaal gebruiken, maar dan een duurzamere variant.

 

Operationeel directeur Franka van de Gevel van AGMI Traffic & Lighting:

“Er is in Nederland een overschot van zo’n 600.000 verkeersborden die opnieuw ingezet kunnen worden. We halen gebruikte verkeersborden op, verwijderen de folie en plakken nieuwe folie erop. Dit is de meest duurzame manier om een bord te recyclen, want de folie bepaalt de levensduur van een verkeersbord, niet de aluminium drager. Die kan nog een paar rondes mee.”

 

Minder gebruik – Case Hydro Pole Products

Minder (virgin) materiaal gebruiken, bijvoorbeeld door de inzet van gerecycled materiaal.

 

Leopold Moormann, Managing Director van Hydro Pole Products:

“In Drunen halen we masten uit elkaar en sorteren de materiaalstromen. Dit kunnen naast de aluminium paal ook het armatuur en bekabeling zijn. We zorgen dat dit allemaal teruggebracht wordt in de technische kringloop. Het aluminium smelten we in onze eigen gieterij om er nieuwe palen van te maken.”

Meer informatie

Wil jij aan de slag met het verminderen van grondstoffenrisico’s? Hier vind je meer informatie en achtergronden:

 

Grondstoffenscanner (tool)

 

Wat ons nog rest… De laatste grondstoffen (artikel)

 

De invloed van de coronacrisis op onze grondstoffen (webinar)

 

Metaalvraag van de Nederlandse Energietransitie (rapport)

 

Metaalvraag van elektrisch vervoer (rapport)

 

Als je een aluminium lichtmast vervangt, bedenk dan meteen wat je met de oude doet. Laten liggen op een gemeentewerf is doodzonde, want Hydro kan er nieuwe masten van maken. “We moeten eraan wennen dat dit de…

Ga naar interview

Wiel kapot of gescheurde bekleding? Alles aan de kinderwagens van Bugaboo is vervangbaar zodat ze zo lang mogelijk meegaan. “Je voorkomt meer dan 100 kilogram CO2 uitstoot als je alleen de stof vervangt, in plaats van een…

Ga naar interview

Wat te doen met aluminium verkeersborden die vervangen moeten worden? Hergebruiken! Operationeel directeur van AGMI Traffic & Lighting Franka van de Gevel vertelt: “Met de aflevering van verkeersborden nemen we ook de gebruikte exemplaren mee. Niks is…

Ga naar interview