Themaproject

Circulaire Windparken

De grootschalige installatie van windparken is nodig voor de energietransitie, maar gebruikt veel grondstoffen. Dit biedt kansen voor een circulaire aanpak.

Waarom is dit een belangrijk thema?

Onshore en offshore windenergie speelt een belangrijke rol in de duurzame energieambities van Europa. De komende jaren worden cruciaal voor de windindustrie in de transitie naar een circulaire industrie. Het aandeel windenergie in de Europese elektriciteitsvoorzieningsmix was in 2018 14%. Dit zal toenemen naar 50% in 2050. De eerste grote partij windturbines nadert snel het einde van zijn levensduur. De reststroom zorgt nu al voor uitdagingen. Tegelijkertijd installeert de windindustrie een nieuwe, ongekende capaciteit aan windenergie. Windparken voorzien in de behoefte aan hernieuwbare energie maar zijn niet circulair ontworpen, of slechts gedeeltelijk. Hierdoor kunnen waardevolle en kritieke materialen niet goed hergebruikt worden aan het einde van de levensduur van een windmolen. Het is daarom van cruciaal belang voor de Europese windindustrie om gezamenlijk over te stappen op meer circulaire waardeketens.

Wat kun jij doen?

In 2020 werd het Moonshot-project gestart door ECHT in samenwerking met het Versnellingshuis Nederland Circulair. In dit project zijn de verschillende stakeholders in kaart gebracht die betrokken zijn bij de hele materiaalketen van windparken, zowel in Nederland als daarbuiten. Zij worden betrokken bij het proces voor het ontwikkelen van nieuwe businesscases. In augustus 2020 is een serie van drie bijeenkomsten gestart. Het doel van die bijeenkomsten was het identificeren, presenteren en ontwikkelen van business cases en samen met de leidende bedrijven in de windindustrie concrete actie ondernemen voor een circulaire windeconomie. Eind oktober 2020 startte de Circo Track Circular Windfarms voor alle partijen in de keten van windparken.

 

Begin 2021 is het rapport uitgekomen met de resultaten van de eerste fase: The ideation process focused on circular strategies in the wind industry. In 2021 is de tweede fase The Circular Windhub van start gegaan. Negen werkgroepen zijn aan de slag om de gesignaleerde kansen te benutten. Elke werkgroep zal bestaan uit een selecte groep experts uit de industrie. De onderwerpen lopen sterk uiteen. Er wordt onder andere gewerkt aan het bouwen van circulaire hubs bij havens, het opstellen van circulaire tender criteria, en het data gedreven bijhouden van kwaliteit van materialen die vrijkomen bij het decommissionen van windparken. Dit gebeurt op zowel lokaal, nationaal als op Europees niveau.

 

Het project wordt uitgevoerd door ECHT en is een van de Moonshot-projecten van het Versnellingshuis Nederland Circulair.

 

In de Week van de Circulaire Economie 2022 organiseerden we een webinar over dit thema. Kijk het webinar hier terug of ga naar de terugblikpagina.

 

Meer informatie of meedoen? The Circular Windhub

 

Kennis- en innovatievraagstukken

We hebben  in samenwerking met wetenschappers en mensen uit de praktijk de volgende kennis- en innovatie vraagstukken geformuleerd:

  • Hoe kunnen windmolenbladen circulair worden en de materialen recyclebaar op een hoogwaardig niveau?
  • Hoe kan een as a service model worden opgezet rondom de bouw en exploitatie van windparken, met als doel deze meer circulair te maken?
  • Hoe kan het functioneel waardebehoud over de keten heen worden verbeterd?
  • Hoe kan standaardisatie en data over bestaande en toekomstige windparken helpen om meer circulair te opereren?

Mis jij hier nog een cruciale vraag? Of ben of wil je aan de slag met onderzoek rond een van deze vragen? Dan komen we graag met je in contact! Wij kunnen ondersteunen met het formeren van consortia rondom onderzoeksvoorstellen of bij het verspreiden van de resultaten via onze website, workshops of in onze projecten binnen de maakindustrie.

De windenergiesector heeft een grote groei heeft doorgemaakt, is er een groot…

Lees meer

In 2050 moet de Nederlandse economie klimaatneutraal en circulair zijn. Daarvoor is…

Lees meer

Windparken voorzien in de behoefte aan hernieuwbare energie maar zijn niet circulair…

Lees meer

Exploring Scenarios for a Circular Economy in Offshore Wind