Agenda & Events

22 okt

nader te bepalen

Circo Track – Circular wind farms

Binnen de windindustrie liggen veel circulaire kansen, van de ontwerp- tot de end of life-fase van windparken als systeem, dus inclusief de noodzakelijke infrastructuur binnen het park. Welke mogelijkheden zijn er voor levensduurverlenging? Wat valt er te doen aan onderhoud en remanufacturing vanuit circulair perspectief? Hoe zorgen we voor waardebehoud einde leven en gesloten kringlopen? Tijdens de CIRCO Track ga je met deze vragen aan de slag, ontdek je circulaire kansen en ontwikkel je een eigen circulaire propositie en businesscase. Daarnaast verkennen we samenwerkingen om te komen tot gezamenlijke proposities of consortia.

 

CIRCO biedt een driedaags praktijkgericht ontwikkeltraject aan op 22 en 29 oktober en 5 november, om samen met ketenpartners een eigen circulaire propositie in ontwerp en businesscase uit te werken. Zo ontdekken we nieuwe kansen en zetten we circulaire business in gang.

Deze Track wordt in samenwerking met ECHT, het Versnellingshuis en het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie georganiseerd.
.

Onderwerpen die in de Track aan bod komen:

  • Ontwerp en materiaalkeuzes vanuit circulair perspectief, met extra aandacht voor de end of life fase;
  • Mogelijkheden voor levensduurverlening;
  • Onderhoud en remanufacturing vanuit circulair perspectief;
  • Recycling-uitdagingen;
  • Organiseren van een (nieuwe) circulaire supply chain en reverse logistics;
  • Toepassing van schaarse materialen en borgen van leveringszekerheid.
  • Onderzoeken van werkbare consortia en financieringsmogelijkheden uit o.a. de green-deal en de Europese commissie.

Tijdens de CIRCO Track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

 

Meer informatie en aanmelden: Circo