Project

The Circular Windhub

Sector: Circulaire Zonneparken

Partners: ECHT, Versnellingshuis Nederland Circulair, Ministerie van EZK

Locatie: Nederland, Europa

The Circular Windhub

De windenergiesector heeft een grote groei heeft doorgemaakt, is er een groot aantal turbines dat binnenkort het einde van hun levensduur bereikt.Er zijn oplossingen nodig om turbinecomponenten en kritische materialen te behouden, wat niet alleen van cruciaal belang is om de energieambities te realiseren, maar ook om winstgevende businesscases te vormen. Om de transitie naar volledige circulariteit te versnellen, is het essentieel om de industrie opnieuw in te richten om toekomstbestendig te worden. Daarom heeft ECHT in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de hele industrie gemobiliseerd om holistisch te werken aan een circulaire windindustrie.

 

The Circular Windhub bestaat uit 3 fasen. In fase 1 Moonshot Circulaire windparken (2020) vond de eerste mobilisatie van bedrijven in de windenergiesector plaats om circulaire strategieën uit te werken en specifieke agendapunten voor circulaire actie te definiëren. In fase 2 (2021) werken stakeholders de specifieke onderwerpen uit tot concrete circulaire actieagenda’s, die in fase 3 (2022 en verder) worden uitgevoerd.

 

In de tweede fase zijn hubs en werkgroepen aan de slag gegaan met onderwerpen die voortkwamen uit de eerste fase. In een hub behandelde een selecte groep experts uit de industrie de onderwerpen van de gekoppelde werkgroepen, gericht op zowel lokaal, nationaal als op Europees niveau.  In totaal werkten bijna 200 belanghebbenden in de waardeketen samen om de doelstellingen van de Circular Wind Hub te halen.

 

Het eindrapport How to facilitate the wind industry to become fully circular (ENG) gaat vooral in op de resultaten van de hub rond overheidsbeleid en bevat aanbevelingen voor aanpassingen van (overheids)beleid. The Circular Wind Hub is sindsdien doorgegaan als een community van experts uit het bedrijfsleven, de academische en de politieke wereld waarin actief wordt samengewerkt aan het thema circulariteit en duurzaamheid binnen de windenergiesector. Vanaf 2022 zijn er meerdere projecten en initiatieven voortgekomen vanuit dit samenwerkingsverband.

 

Meer informatie over het project op de website van ECHT.