Interview

Business in Wind - Hergebruik windmolens

Waar windmolens worden vervangen door grotere, efficiëntere exemplaren, komen andere vrij voor hergebruik. Soms moet er nog wat gerepareerd of gereviseerd, maar vaak kunnen de molens rechtstreeks naar de volgende locatie worden vervoerd. Business in Wind heeft als enige in Nederland haar core business gemaakt van de handel in gebruikte windmolens. Managing director Wim Robbertsen: “De ontwikkelingen gaan in een razend tempo, want de maatschappelijke druk is groot”  

 

“Hergebruik is de grootste milieuwinst die je kunt maken”

 

Wat is de circulaire stap die jullie gemaakt hebben?

“Theoretisch is de levensduur van windmolens ongeveer twintig jaar; in de praktijk gaan ze vaak veel langer mee. Momenteel worden ze al ontworpen voor een jaar of dertig. Ik schat dat momenteel tachtig procent van de windmolens die ontmanteld worden, geschikt is voor hergebruik. Dat heeft natuurlijk een veel lagere milieu-impact dan productie van nieuwe. Tweedehands windmolens zijn vooral geschikt voor locaties waar je geen grotere exemplaren kunt neerzetten, of waar de vergunning maar tot een bepaalde grootte geldt. En dan nog moet je vooraf goed berekenen of tweedehands de beste optie is. Dat hangt af van de wind op de betreffende locatie, de geldende stroomprijzen, én de transportkosten. De logistiek maakt in deze markt vaak ongeveer de helft uit van de totale kosten. We verkopen aan Engeland, Italië, Kazachstan, Zweden, Denemarken, Ierland… We helpen onze klanten om uit te rekenen of het wel uit kan. Bij duurzame energie gaat het niet alleen maar om geld, maar je moet wel een goede businesscase hebben.”

 

“De logistiek bepaalt vaak al de helft van de totale kosten”

 

Wat is de grootste winst?

“Hergebruik is de grootste milieuwinst die je kunt maken. Momenteel hoeft nog maar twintig procent van de windmolens te worden gerecycled. Dan is hergebruik economisch niet haalbaar, bijvoorbeeld omdat er te veel componenten vervangen moeten worden. Dat gebeurt eerder met de minder goede merken. Windmolenbladen zijn vaak merkafhankelijk, dus ook die gaan dan naar de recycling. Er kunnen bijvoorbeeld spoorliggers van gemaakt worden, keerwanden of tegels. Dat doen we niet zelf, daarvoor werken we samen met gespecialiseerde bedrijven. Daar zijn er nog niet veel van; wij kennen er twee in Nederland en één in Duitsland.”

 

“Er zijn nog niet veel bedrijven gespecialiseerd in recycling van windmolenbladen”

 

Wat is de grootse uitdaging?

“De recyclingindustrie zal snel mee moeten groeien met de verwachte toename in te recyclen materiaal. Ik denk dat in 2025 niet twintig, maar tachtig procent van de windmolens niet meer geschikt is voor hergebruik. Daar staat tegenover dat de eerste volledig recyclebare windmolen inmiddels op de markt is. Over vijf jaar worden alle nieuwe windmolens zo gemaakt. De ontwikkelingen gaan in een razend tempo; de maatschappelijke druk is dan ook groot. In de tussenliggende tijd moeten de oudere generaties windmolens verantwoord worden verwerkt. Ik heb er vertrouwen in dat dat gebeurt. Wat dat betreft is er in Europa echt een maatschappelijke kentering gaande. Door een uniforme regelgeving en een kostenefficiënte recycling kunnen we voorkomen dat windmolenbladen toch stiekem op de vuilstort belanden.”

 

“De handel in tweedehands windmolens is aan het professionaliseren”

 

Welke circulaire stappen staan op de planning?

“Voor de markt als geheel zie ik de afzet van gerecycled composiet als grote kans. De windmolens die over een jaar of drie beschikbaar komen vanuit de offshore windparken zullen niet kunnen worden hergebruikt. Daarmee heb je het over de toevoer van tienduizenden tonnen aan materiaal. Daarvan zijn weer grondstoffen te maken, of eindproducten.

 

Ook onze eigen branche zie ik professionaliseren. Tot dusverre werd de in- en verkoop van gebruikte windmolens vooral gezien als ‘iets erbij’. Dan treed je eerder op als makelaar of reparateur. Maar wat dat betreft hebben wij de markt laten zien dat dat ook anders kan. Wij zijn rondom gecertificeerd en klanten weten ons daarop te vinden. Gelukkig krijgt onze aanpak navolging. Want wij specialiseren ons liever verder door in complexe logistieke projecten, dan dat we gaan voor groei.”

 

 

Meer weten? Bezoek de website van Business in Wind.