Project

Buyer Group Circulaire windparken op land

Sector: Circulaire zonnepanelen|Circulaire Zonneparken

Partners: Eneco, Vattenfall, Provincie Noord-Holland, Provincie Zuid-Holland, Provincie Flevoland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), Provincie Gelderland, Prowind

Locatie:

Buyer Group Circulaire windparken op land

In 2050 moet de Nederlandse economie klimaatneutraal en circulair zijn. Daarvoor is onder meer een flinke groei in windenergie nodig. Nederland heeft zich tot doel gesteld windparken met een lange levensduur te ontwikkelen met materialen die hergebruikt kunnen worden. Deze Buyer Group richt zich specifiek op windparken op land. Het bouwt voort op de Circulair Wind Hub waarbij op Europees niveau in kaart is gebracht wat de huidige status is van circulariteit binnen de windsector.

 

De Buyer Group circulaire windparken op land stimuleert en versnelt duurzame en circulaire innovaties van windparken in Nederland. De Buyer Group zal praktijkervaring opdoen en ervaringen met circulaire proefprojecten uitwisselen op basis van een gemeenschappelijke marktvisie voor inkopers. Daarnaast zullen deelnemende overheden de beleidsvoorstellen om circulaire windparken te stimuleren toepassen en ervaringen uitwisselen.

 

Deze Buyer Group is in maart 2022 gestart en loopt tot eind 2024. In 2023 is een marktvisie opgeleverd. Voor meer informatie kijk op de website van PIANOo.