Project

Moonshot Circulaire windparken

Sector: Maakindustrie, Kapitaalgoederen

Partners: Versnellingshuis Nederland Circulair, Ministerie van IenW, VNO-NCW, MVO Nederland, Het Groene Brein, UPCM, Ministerie van EZK, ECHT

Locatie: Nederland

Circulaire windparken

Windparken voorzien in de behoefte aan hernieuwbare energie maar zijn niet circulair ontworpen, of slechts gedeeltelijk. Hierdoor kunnen waardevolle en kritieke materialen niet goed hergebruikt worden aan het einde van de levensduur van een windmolen.

 

Geconfronteerd met toenemende hoeveelheden afval, bereiden veel regeringen nieuw beleid voor om de manier waarop we onze hulpbronnen gebruiken te veranderen. De Nederlandse overheid heeft als doel gesteld om in 2030 50% minder virgin materialen te gebruiken (mineralen, metalen en fossiel) en geen virgin materialen in 2050. Een van de mogelijke uitkomsten van deze doelen (waarop we ons als industrie zouden moeten voorbereiden) is ‘ uitgebreide producentenverantwoordelijkheid ‘. Dit zal een grote impact hebben op de waardeketen in de windindustrie.

 

Het doel van dit Moonshot-project is het vinden van oplossingen om kritieke materialen van windmolenparken in de grondstoffencyclus te behouden om een ​​basis te vormen voor een goede businesscase. Dat behoud kan zijn in de vorm van grondstoffen, of in de vorm van de componenten waarin deze grondstoffen worden verwerkt. Dit onderzoek vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van de windindustrie en heeft tot doel de windindustrie om te vormen tot een circulair gedreven waardeketen waarin het gebruik van hulpbronnen kan worden gemaximaliseerd en efficiënter kan worden gemaakt.

 

Tijdens de eerste stappen van dit Moonshot-project zijn de verschillende stakeholders in kaart gebracht die betrokken zijn bij de hele materiaalketen van windparken, zowel in Nederland als daarbuiten. Zij worden betrokken bij het proces voor het ontwikkelen van nieuwe businesscases. In augustus 2020 is een serie van drie bijeenkomsten gestart. Het doel van die bijeenkomsten is het identificeren, presenteren en ontwikkelen van businesscases en samen met de leidende bedrijven in de windindustrie concrete actie ondernemen voor een circulaire windeconomie.

 

Eind oktober 2020 startte de Circo Track Circular Windfarms voor alle partijen in de keten van windparken. Begin 2021 is het rapport uitgekomen met de resultaten van de eerste fase: The ideation process focused on circular strategies in the wind industry. In 2021 is de tweede fase van het project van start gegaan.

 

Het moonshot project is opgevolgd door het project The Circular Windhub.