Matthéüs van de Pol

Programmaleider UPCM, Ministerie van EZK

Jip van Grinsven

Projectleider Alba Concepts

Harald Tepper

lid Regieteam, Philips