Mathieu Sueters

Lid Regieteam

Timber Haaker

Coördinerend lector Fieldlab Circulaire Innovaties in de Maakindustrie (CIM)

Harald Tepper

Lid Regieteam