Hans van der Weijde

Lid Regieteam

Bart Kaas

Projectleider TNO

Timber Haaker

Coördinerend lector Fieldlab Circulaire Innovaties in de Maakindustrie (CIM)