Claartje Thijs

Trekker Team KIA-CM a.i.

Guy Gadiot

Projectleider Grondstoffenscanner

Matthéüs van de Pol

Programmaleider UPCM, Ministerie van EZK