Rien van Leeuwen

Lid Ondersteuningsteam UPCM

Ardi Dortmans

Lid Regieteam

Timber Haaker

Coördinerend lector Fieldlab Circulaire Innovaties in de Maakindustrie (CIM)