Circulaire R-strategieën

Je kunt op verschillende manieren aan de slag met circulariteit binnen je bedrijf. Afhankelijk van je bedrijfsactiviteiten, je wensen, het product of de benodigde grondstoffen kan de gekozen vorm van circulariteit heel verschillend zijn. In het ene geval is er een mogelijkheid om een nieuw en slimmer product te ontwerpen met minder materialen of met minder schaarse grondstoffen, bij een ander geval een product dat gemakkelijker uit elkaar te halen is. In weer een ander geval gaat het om een bestaand product en kan men nog kiezen voor mogelijkheden om de levensduur te verlengen, dan wel het te recyclen.

 

De verschillende vormen van circulariteit zijn grofweg in te delen in drie categorieën.

 • Circulair design (R0-R2)
 • Levensduurverlenging (R3-R7)
 • Recycling (R8-R9)

De strategieën worden hieronder kort toegelicht.

 • R0 Refuse: Product overbodig maken

Product overbodig maken door van zijn functie af te zien, of die met een radicaal ander product te leveren.  Zie bijvoorbeeld

 • R1 Rethink: Productgebruik intensiveren

Productgebruik intensiveren (bijvoorbeeld door producten te delen of multifunctionele producten). Zie bijvoorbeeld Solarix: “Energieopwekking door het gebouw zelf moet mainstream worden”

 • R2 Reduce: Verminderen van grondstofgebruik, ontwerp en gebruik

Grondstoffen efficiënter gebruiken door minder grondstoffenverbruik tijdens de productie en het gebruik van producten. Zie bijvoorbeeld Vanderlande: bespaart op materieel door een modulair systeem van robots.

 • R3 Re-use: Hergebruik in zelfde functie

Hergebruik van afgedankt nog goed product, in dezelfde functie door andere gebruiker. Zie bijvoorbeeld Business in Wind: “Hergebruik is de grootste winst die je kunt maken”

 • R4 Repair: Reparatie en onderhoud

Reparatie en onderhoud van kapot product voor gebruik in zijn oude functie. Zie bijvoorbeeld Revamo: “De CO2 uitstoot van herstel is slechts 10% vergeleken met nieuw”.

 • R5 Refurbish: Opknappen of moderniseren van oud product

Opknappen en/of moderniseren van oud product. Zie bijvoorbeeld Lely: gereviseerde melkrobots op een online marktplaats.

 • R6 Remanufacture: Onderdelen hergebruiken in nieuw product, zelfde functie

Onderdelen van afgedankt product gebruiken in nieuw product met dezelfde functie. Zie bijvoorbeeld BNA-Battery: “Wij hergebruiken intacte cellen, elektronica en behuizing, zodat het gehele accupakket nog een ronde meekan”

 • R7 Repurpose: Onderdelen hergebruiken in nieuw product, andere functie

Onderdelen van afgedankt product gebruiken in nieuw product met een andere functie. Zie bijvoorbeeld Blade Made: “Gebruikt materiaal is voor ons de grondstof voor nieuw design”;

 • R8 Recycling: Materialen verwerken tot dezelfde of mindere kwaliteit

Materialen verwerken tot grondstoffen met dezelfde (hoogwaardige) of mindere (laagwaardige) kwaliteit dan de oorspronkelijke grondstof. Zie bijvoorbeeld Circular Industries: “Wij gaan een grote fabriek bouwen met als doel maximale grondstofwinning uit low grade printplaten”

 • R9 Recover: Verbranden van materialen met energieterugwinning

Verbranden van materialen met energieterugwinning.