Case

Lely: gereviseerde melkrobots op een online marktplaats

Lely wil een actieve rol spelen op het gebied van circulariteit en ziet dit als onderdeel van haar innovatiestrategie. Levensduurverlenging is een integraal onderdeel van heel de organisatie. Vanuit de missie van Lely is de boer centraal gezet. Hij bepaalt hoe hij met zijn wil omgaan en of hij gaat voor een upgrade van zijn huidige melkrobot gaat of voor een nieuwe robot.

 

Een boer kan voor zijn melkrobot kiezen voor een “ standaard” revisie of kiezen voor Taurus Certified als premium. Deze robots krijgen naast een grondige revisie ook de beschikking over de laatste softwareversie en beschikking tot het managementsysteem Lely Horizon. Waardoor ze op dezelfde manier uit te lezen en te managen zijn als de nieuwste robots. Met deze uitgebreide revisie kun je maximaal rendement halen tegen relatief lage kosten. Als de boer een andere melkrobot wil, kan hij via zijn lokale Lely Center de melkrobot die hij nu heeft aanbieden aan andere boeren via het platform used.lely.com. Hier staan dus gebruikte melkrobots te koop. Iedereen kan daarbij.

 

Doel is om zo duurzaam mogelijk te opereren. Voor Lely betekent dit dat ze nog intensiever met de boer kunnen samenwerken, iets dat zich hopelijk vertaald in een betere klantenbinding. Doordat tweedehands melkrobots goedkoper zijn, wordt het bovendien voor boeren met een andere investeringsstrategie mogelijk om een melkrobot aan te schaffen.

 

 

“Maak je klant verantwoordelijk voor de keuze voor circulariteit, en biedt zelf de opties aan waarmee hij dat kan doen.”

Het bedrijf en de uitdaging

Lely is een internationaal familiebedrijf in de agrisector met als missie het creëren van innovatieve oplossingen waarmee onze klanten kunnen uitblinken in duurzame melkproductie. Daarbij staan boer (minder zwaar en repeterend werk), koe (welzijn, vrijheid) en milieu en bodem centraal.

 

Het bedrijf is opgericht in 1948 en heeft inmiddels 1750 werknemers in dienst. Lely heeft een omzet van 600 miljoen euro per jaar en ze is inmiddels actief in 45 verschillende landen. Lely biedt oplossingen voor nagenoeg alle werkzaamheden in de koeienstal: van melken tot voeren en reinigen. Verder is Lely de innovatieve koploper in het ontwerpen en produceren van geautomatiseerde systemen voor melkveehouders over de hele wereld. Lely stelt boeren in staat hun bedrijf effectief te besturen en betere beslissingen te nemen.

 

Tanja Roeleveld, sustainability manager: “De melkrobots van Lely zijn al sinds 1992 op de markt. Er was al lang aandacht voor levensduurverlenging in productie en door revisie, daar is al vanaf 2012 op ingezet. Vaak kwamen de machines terug als er een nieuwe werd aangeschaft en de oude ingeruild kon worden. De te reviseren machines kwamen dan naar Maassluis, werden hier gereviseerd en weer teruggestuurd naar de Lely Centers (de franchisehouders van Lely) om hem weer te verkopen. Dit was logistiek en commercieel een hele uitdaging. Want hoe zet je een gereviseerde machine in de markt?”

Wat hebben jullie gedaan? (Circulaire oplossing)

Leendert Huis, Business Manager Taurus, vult aan: “We willen levensduurverlenging een integraal onderdeel maken van hele organisatie. Daarbij is er belangrijke rol weggelegd voor onze franchisers die aan Lely verbonden zijn. Revisieafhandeling vindt juist daar plaats, het Lely hoofdkantoor houdt zich bezig met kwaliteitsborging (certificering met Taurus, audits) en marketing.

 

Vanuit onze missie hebben we de boer centraal gezet. Hij of zij zou moeten kunnen bepalen hoe hij met zijn robot wil omgaan en of hij gaat voor een revisie of upgrade van zijn huidige melkrobot of voor een nieuwer model. De boer zou moeten kunnen bepalen hoe lang de robots op het bedrijf blijven. Wij willen bieden aan alle kanten opties om dit zo makkelijk mogelijk te doen.

 

Repair

De melkrobots zijn uitgerust met sensoren die een veelheid aan informatie opleveren. Voor veel geplaatste robots wordt een onderhoudscontract afgesloten. Deze data die dit oplevert leidt tot een beter preventive maintenance beleid. Storingen van de robot blijven als data in eerste instantie bij de boer.  Vervolgens kan de boer bepalen of hij de meldingen die hij krijgt doorzet naar Lely voor correctief onderhoud. Echte hoogwaardige en voorspellende datastromen worden nu bij diverse groepen klanten geïnstalleerd. Eén van de issues is dat er zoveel data vrijkomt (200 datapunten per melking) dat het lastig is de relevante data te selecteren. Overigens betreft die sensor-data niet de robot alleen, maar ook relevante informatie over de gezondheidstoestand van de koe (zoals stress of ontstekingen) en de kwantiteit, kwaliteit en samenstelling van de melk. Een betere monitoring van de gezondheidstoestand leidt ook tot een langer leven van de koe zelf en mogelijk ook tot een langere lactatieperiode.

 

Refurbishment, remanufacturing and reuse

Een boer kan voor zijn melkrobot kiezen voor een “ standaard” revisie of het Taurus certified programma. Deze machines krijgen naast een grondige revisie ook de beschikking over de laatste softwareversie en beschikking tot het managementsysteem Lely Horizon. Lely Horizon is een bedrijfsmanagement oplossingen, waarmee de boer worden gefaciliteerd met voorspellende en sturende voorstellen om zijn bedrijfsmanagement te optimaliseren. Gereviseerde robots zijn dus op dezelfde manier uit te lezen en te managen zijn als de nieuwste robots. Met deze upgrades kun je maximaal rendement halen tegen relatief lagere kosten.

 

Als de boer zijn huidige melkrobot wil vervangen, kan hij in samenwerking met het lokale Lely Center de melkrobot aanbieden via het platform used.lely.com. Hier staat het wereldwijde actuele aanbod van gebruikte melkrobots. Iedereen kan daarbij en zijn hierbij transparant over kwaliteit en prijs. Lely heeft hier vooral de rol van het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Van elk apparaat wordt de servicehistorie meegeleverd, zodat inzichtelijk is wat de boer koopt. Bij Taurus certified geven we nog eens een jaar volledige garantie.”

Waarom hebben jullie dat gedaan?

Klantwaarde

Tanja: “De kosten voor revisie zijn significant en kunnen oplopen tot 20% van de nieuwprijs. Daarmee is de prijs die we voor een tweedehands melkrobot vragen wel een hobbel, ook gezien de afwezigheid van investeringssubsidie op deze oudere robots.

 

Innovaties toepassen

We proberen elke dag onze klanten te helpen bij het maken van keuzes voor de manier waarop zij hun bedrijf inrichten en runnen. Dit doen we met advies en innovatieve oplossingen die passen bij en bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Door deze innovatieve oplossingen werken we naar circulaire systemen voor de melkveehouderij. Nieuwe innovaties als Lely Sphere en de Lely Exos dragen hier aan bij.

 

Markt vergroten

Met ons platform voor gebruikte apparatuur used.lely.com willen wij de machines bij een nieuwe eigenaar krijgen en met Taurus Certificering onze producten langer in de markt houden. Hiermee kunnen en willen we een lagere afschrijving garanderen en draagt dit mogelijk bij aan concurrentievoordeel en naamsbekendheid.

Niet elke boer heeft een melkrobot. Doel is uiteindelijk om niet alleen in West-Europa, maar ook daarbuiten melkrobots financieel aantrekkelijk te maken en houden voor alle boeren.

 

Duurzaamheid bijdrage

Duurzaam ondernemen wordt voor Lely steeds belangrijker. Zo willen we dat de boeren meer kunnen produceren met minder,  verbeteren we dierenwelzijn en wordt de CO2 footprint per liter melk lager. Alexander van der Lely heeft het belang van duurzaamheid in de missie en visie van de hele organisatie gezet. Het is daarmee een innerlijke drijfveer van Lely.

 

Publieke verwachting

Lely streeft naar een aangename, duurzame en winstgevende toekomst voor de melkveehouderij. Maar die toekomst staat onder steeds meer druk: “We leven in een wereld die razendsnel verandert en waar de bevolking blijft groeien. Boeren hebben we hard nodig, want we verwachten dat de vraag naar voedsel met 70% toeneemt in 2050. Er is ook steeds meer aandacht voor de impact van het boerenbedrijf op het milieu en strengere regelgeving. Melkveehouders moeten hierdoor hun manier van werken aanpassen om hun toekomst, maar ook de toekomst van voldoende en veilig voedsel te kunnen garanderen.”

Wat levert het op?

Leendert: “Het Taurus programma is uitgerold in de Benelux, doel is nu om het revisie programma komende jaren verder uit te breiden. Used.lely.com is al wel wereldwijd uitgerold en begint steeds meer bekendheid te krijgen bij boeren. De vraag naar gebruikte producten groeit, en de rol van de Lely Centers bij advies, revisie, installatie en service is cruciaal om juist deze nieuwe klanten onze gewenste Lely ervaring mee te geven.”

Advies aan andere ondernemers

Tanja: “Zet je klant centraal, laat die bepalen of zij voor duurzaamheid gaan of niet. Onze ervaring is dat als je de volle verantwoordelijkheid legt bij je klant, en jij alle opties tot verduurzaming aanbiedt, je samen de transitie naar een meer circulaire economie kan maken.”