Interview

Marloes van Heteren, medeoprichter Solarix: “Energieopwekking door het gebouw zelf moet mainstream worden”

Het oogt strak, je bespaart bouwmateriaal én je wekt elektriciteit op. “Mensen weten nog niet dat designgevels met zonnepanelen bestaan”, zegt architect Marloes van Heteren, die samen met productontwerper en kunstenaar Reinier Bosch aan de wieg stond van Studio Solarix. “Maar dat gaat snel veranderen, want we worden steeds zichtbaarder.” 

 

“Energieopwekking door het gebouw zelf moet mainstream worden”

 

Wat is de circulaire stap die jullie gemaakt hebben?

Marloes: “Heel eerlijk: bij ons staat circulariteit hoog in het vaandel, maar onze eerste focus ligt op design. Door onze panelen mooi te maken, willen de mensen ze graag plaatsen. Daarmee wordt de CO2-uitstoot gereduceerd en helpen wij de energietransitie versnellen.`

 

“Wij hebben de claim gelegd dat wij de eersten zijn in de solar industrie met zonnepanelen die esthetisch iets toevoegen aan een gebouw. Tegelijkertijd is de gebouwde omgeving verantwoordelijk voor 36 procent van de mondiale CO2-uitstoot. Daar willen we onze verantwoordelijkheid in nemen. Wij zien gevelpanelen als complementair. Zonnepanelen op de gevel renderen het best in de ochtend- en de avonduren, én in de lente en de herfst. Panelen op het dak leveren juist het meeste rendement op als de zon het hoogst staat. Dat is dus fijn voor de energieverdeling op het net.”

 

“Door een zo dun mogelijke coating die we op onze panelen aanbrengen, leveren onze panelen weliswaar 20 tot 30 procent minder stroom, maar daar staat tegenover dat er nu tenminste voor gekozen wordt. We willen dat mensen blij worden van ons ontwerp. We hebben een collectie gelanceerd en benaderen architecten en projectontwikkelaars om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Zij ervaren het aanbod als een grote snoepwinkel. Dat is voor mij persoonlijk ook dé motivatie geweest om me te gaan richten op solar design. Ik wilde als architect mooie panelen verwerken in mijn ontwerpen, maar die bleken nog helemaal niet te bestaan.”

 

“We willen dat mensen blij worden van ons ontwerp”

 

Wat is de grootste winst?

“Wij denken met ons product 25 procent reductie te kunnen realiseren op de CO2-uitstoot in de gevelbouw, doordat de panelen tegelijkertijd bouwmateriaal en energie-opwekker zijn. Wanneer je gevel voorziet in je elektriciteitsbehoefte, kun je je dak vergroenen. Daarmee lever je dan weer een bijdrage aan de biodiversiteit in de omgeving en aan de vermindering van fijnstof. Een groen dak kan ook ingericht worden als fijne verblijfsruimte voor de mensen die in het gebouw werken. De leefbaarheid verbetert er dus ook door.”

 

“De BENG-normering (bijna energie-neutraal gebouw, red.) die sinds dit jaar de norm is voor nieuwbouw, heeft op dit vlak een stuwende werking. Opdrachtgevers en ontwerpers moeten erover gaan nadenken hoe ze in hun eigen energiebehoefte gaan voorzien. Daardoor komen steeds meer mensen bij ons terecht: je wilt toch ook graag iets moois neerzetten. Vooralsnog richten we ons nog alleen op gebouwen van meer dan vijf lagen, maar uiteindelijk hopen we ook prefab-elementen te gaan leveren voor de particuliere markt.”

 

“Wanneer je gevel voorziet in je elektriciteitsbehoefte, kun je je dak vergroenen.”

 

Wat is de grootse uitdaging?

“De levensduur van zonnepanelen ligt nu rond de 25 jaar. Terwijl het materiaal veel langer mee gaat, zowel het glas als onze ceramische print. Wij zouden bij voorkeur een upgrade uitvoeren aan het einde van de levensduur, bijvoorbeeld door de cellen te vervangen. Wij doen wat we kunnen door toe te werken naar 75 procent hergebruikt materiaal als grondstof voor ons montagesysteem. Ook proberen we een beter demontabele achterwand te ontwikkelen, zodat de cellen in de panelen kunnen worden vervangen door een nieuwere versie. Maar de upgrade van de cellen zelf, dat is voor ons te technologisch. Dat is echt aan de solar sector.”

 

“Tijdens de CIRCO Track Circulaire Zonnepanelen hadden we een brainstorm over mogelijke manieren om circulaire panelen te maken. Dat was heel interessant. Daar bleek hoe belangrijk het is om samen met anderen te zoeken naar circulaire oplossingen. Zo zijn we nu bezig met tests om de circulaire panelen van Solarge te voorzien van onze folie. Zo maak je een mooie upgrade.”

 

“We zoeken samen met anderen naar circulaire oplossingen”

 

Welke circulaire stappen staan op de planning?

“We zijn continu onze collecties aan het uitbreiden. Daarbij zoeken we steeds naar een optimale kleurbeleving in relatie tot de energieopbrengst. We gaan daarbij zoveel mogelijk mee in de ontwikkelingen vanuit de solar sector. Panelen met een hoger rendement en meer mogelijkheden voor circulariteit voorzien wij natuurlijk graag van onze ceramische print of folie. Zo versterken we elkaar.”

 

“Tegelijkertijd werken we aan opschaalbaarheid. We verwachten dat de vraag naar onze producten snel groeit nu we zichtbaarder worden. Mensen vinden onze projecten mooi en zijn verrast als die fraaie gevels ook nog eens energie blijken op te wekken. Om in de groeiende vraag te kunnen blijven voorzien, moeten we onze productiecapaciteit uitbreiden. Momenteel hebben we één productielocatie in Nederland en één in Letland, maar we zoeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden. Het is onze ambitie om energieopwekking door het gebouw zelf mainstream te maken. We mikken erop dat we over een aantal jaar toch zeker wel tien procent van alle gevels wereldwijd van onze panelen voorzien.”

 

Meer weten? Bezoek de website van Solarix.

 

Datum publicatie: april 2021

Tags