Themaproject

Capital Equipment

De productie van kapitaalgoederen vergt veel grondstoffen maar er zijn ook veel kansen om de levensduur te verlengen door inzet van nieuwe businessmodellen.

Waarom is dit een belangrijk thema?

Capital Equipment vertegenwoordigt een grote groep met producenten van kapitaalgoederen zoals ICT hardware (servers), medische apparatuur (MRI-scanners) en machines voor de agrofoodsector (procesinstallaties). De productie van kapitaalgoederen gebruikt 7,2 miljoen ton grondstoffen per jaar (6,5% van het wereldwijde jaarlijkse materiaalverbruik) en verbruikt meer dan de helft (56%) van wereldwijde ertsproductie. Uit analyse van het UPCM (zie Feiten_Cijfers_CirculaireMaakindustrie) is gebleken dat Capital Equipment het grootste productcluster vormt binnen de maakindustrie mét het meeste potentieel. De markt voor deze producten, vooral business-to-business, is al meer gewend aan servicegerichte businessmodellen zoals lease en pay-per-use die kunnen leiden tot langere levensduur en hergebruik. De toeleveranciers van materialen, componenten en sub-assemblies zijn nadrukkelijk bij dit ecosysteem betrokken.

Circulariteitsdoelen

In het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 zijn effectdoelen opgenomen specifiek voor Capital Equipment: een bijdrage leveren aan de CO2-reductie (scope 1 en 2) en  aan het verbeteren van de leveringszekerheid van de maakindustrie.

 

De circulariteitsdoelen hangen samen met de belangrijkste ontwikkelingen in de maakindustrie:

  • Reduceren van materiaalinzet door introductie van nieuwe procestechnologie
  • Eisen ten aanzien van goede repareerbaarheid en langdurige beschikbaarheid van onderdelen
  • Toename van modulariteit capital equipment i.v.m. levensduurverlenging en digitale vernieuwing
  • In 2030 een minimale inzet van gerecyclede kritieke materialen/onderdelen

 

Deze circulariteitsdoelen hangen samen met de volgende inzet:

1. Capital equipment als prioritair thema benoemd krijgen in de nieuwe Ecodesign-richtlijn
2. 100 procent traceerbaarheid van materialen in waardeketens in 2030
3. In 2030 heeft minstens 25 procent van de bedrijven uit de doelgroep circulaire innovaties in de bedrijfsvoering geïmplementeerd op basis van vergaande digitalisering (zoals predictive en preventive maintenance en servitization businessmodellen)
4. Inkoop circulaire capital equipment versnellen
5. Er is een meetmethode voor circulariteit en de impact op duurzaamheid en klimaatdoelen
6. In 2030 hebben minstens 1000 bedrijven uit de maakindustrie (o.a. via het volgen van CIRCO-tracks) plannen opgesteld om tot meer circulaire bedrijfsvoering te komen
7. In 2030 is 50 procent van de (brede) doelgroep geïnformeerd over en betrokken bij circulaire activiteiten

 

Lees verder in het NPCE (paragraaf 3.4.1, pagina 103-106).

 

Waar werken we nu al aan?

Voor de productgroep Capital Equipment is gewerkt aan een leidraad materialenpaspoort, het normeren van economische hergebruikwaarde en het activeren van de toeleveringsketen.

 

In de foodsector is er al veel aandacht voor circulariteit: vooral voor het voorkomen van voedselverspilling. Er zijn echter ook veel mogelijkheden om de machines en installaties in de foodsector circulair te maken. Maar wanneer is een installatie of machine circulair?  Op basis van de Circo Track Foodprocessing & Materiaalpaspoorten is een Leidraad Circulair Productpaspoort Machinebouw Food opgesteld.

 

De waarde van kapitaalgoederen wordt tijdens het gebruik afgeschreven zodat er aan het einde van de levensduur geen of geringe restwaarde op de balans overblijft. De afgedankte installatie of machine (of onderdelen daarvan) kan echter nog aanzienlijke waarde vertegenwoordigen voor hergebruik in een andere toepassing of -na een upgrade of refurbishment- voor dezelfde toepassing.  In het project Normering financiële restwaarde is een methode ontwikkeld om de werkelijke financiële restwaarde inzichtelijk te maken.

 

Circulaire mogelijkheden voor toeleveranciers zijn er zeker maar ze zijn ontegenzeggelijk anders dan voor Original Equipment Manufacturers (OEMs). Op basis van de gesprekken met toeleveranciers is een instrument (CESI Supply Tool) ontwikkeld, dat toeleveranciers in staat moet stellen om na te gaan òf en in welke vorm gesprekken over waardecreatie in de keten zinvol kunnen zijn.

 

De circulaire oplossingen voor Capital Equipment zijn ook vaak smart oplossingen doordat gebruik gemaakt wordt van remote monitoring, sensoren, data etc. De synergie tussen Smart Industry en circulair ondernemen is het onderwerp van het prioritaire project Smart & Circulair.

 

Bekijk de projecten en andere informatie hieronder.

In 2020 vond het project ‘Circulaire transitie door transparantie’ plaats. In…

Lees meer

Om circulaire transitie  in de maakindustrie en bouwsector aan te jagen…

Lees meer

De circulaire mogelijkheden voor toeleveranciers zijn ontegenzeggelijk anders dan voor Original…

Lees meer

Document

CESI-Supply Tool

Tool voor toeleveranciers om circulaire potentie in te schatten voor hun bedrijf

Open document

Document

Leidraad Materialenpaspoort Versie 2.0

De leidraad voor de inhoud, gebruik en randvoorwaarden van een Circulair Product Paspoort (CPP) / materialenpaspoort voor de maakindustrie, uitgewerkt voor machinebouw en installaties.

Open document

Document

Aanbeveling Circulariteit in de Procesindustrie

Onderzoek door Hygienic Design Network naar inzet circulair product paspoort

Open document

Dure warmtewisselaars die zonder pardon bij het oud ijzer belanden. Daar valt veel meer uit te halen, volgens Jos Mols, managing director Schelde Exotech: “Door refurbishment krijg je een zo goed als nieuw apparaat terug voor veel…

Ga naar interview

MRI-scanners, echografieapparatuur, röntgenapparatuur en CT-scanners, Philips neemt ze in en geeft ze een tweede leven. “In 2018 hebben we in Davos aangekondigd dat we eind 2020 in staat wilden zijn om bij al onze grote apparaten aan…

Ga naar interview

“Het is zonde om een elektromotor weg te gooien”, vertelt Eduard Lebbink, directeur RE MADE in HOLLAND. Zijn bedrijf herstelt (elektro)mechanische producten zodat ze zo goed als nieuw zijn, of zelfs beter!

Ga naar interview