Nieuw EU Rapport gepubliceerd: "Critical Raw Materials Resilience"

Er staat veel op het spel volgens de nieuwste publicatie van de EU over kritische materialen. “Het succes van de EU hangt af van het op duurzame wijze veiligstellen van de grondstoffen die nodig zijn om schone en digitale technologieën op te schalen in alle industriële ecosystemen van de EU.”

 

Kritieke Materialen is een van onze thema’s als Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie. Wij vatten de belangrijkste punten uit dit rapport samen. 

 

“Het opschalen van de circulaire economie is van cruciaal belang om klimaatneutraliteit te bereiken tegen 2050”

 

Lessen van COVID-19

“De EU moet optreden om veerkrachtiger te worden bij het opvangen van mogelijke toekomstige schokken en bij het leiden van de dubbele groene en digitale transformaties. Een van de lessen van de COVID-19-crisis is de noodzaak om de afhankelijkheid te verminderen en de diversiteit en voorzieningszekerheid te versterken. Het versterken van de open strategische autonomie zal op lange termijn voordelen opleveren voor de EU. De EU-instellingen, nationale en subnationale autoriteiten en bedrijven moeten veel flexibeler en effectiever worden in het verzekeren van een duurzame aanvoer van kritieke grondstoffen.”

 

“Een van de lessen is de noodzaak om de afhankelijkheid te verminderen en de diversiteit en voorzieningszekerheid te versterken.”

 

Uitbreiding van de EU Critical Raw Materials list

Rapport: “Economisch belang en leveringsrisico zijn de twee belangrijkste parameters die worden gebruikt om de EU Critical Raw Materials list te bepalen. De EU-lijst van 2020 bevat 30 materialen, vergeleken met 14 materialen in 2011, 20 materialen in 2014 en 27 materialen in 2017. 26 materialen blijven op de lijst staan. Bauxiet, lithium, titanium en strontium worden voor het eerst aan de lijst toegevoegd.”

 

 

Afhankelijkheid verminderen

Rapport: “De aanvoer van veel kritische grondstoffen is sterk geconcentreerd (zie ook figure 1). China levert bijvoorbeeld 98% van de EU-voorziening van zeldzame aardelementen (REE), Turkije levert 98% van de EU-voorziening van boraat, en Zuid-Afrika voorziet in 71% van de EU-behoeften aan platina en een nog groter aandeel van platina groep metalen iridium, rhodium en ruthenium. De EU is voor haar levering van hafnium en strontium afhankelijk van enkele EU-bedrijven.

 

 

Het beter mobiliseren van het binnenlandse potentieel van Europa is een essentieel onderdeel van de EU om veerkrachtiger te worden en een open strategische autonomie te ontwikkelen. Zie ook onderstaande kaart voor potentie in de EU. Bovendien is veel mijnbouwafval rijk aan kritieke grondstoffen en kan er opnieuw naar worden gekeken om nieuwe economische activiteit te creëren op bestaande of voormalige mijnbouwlocaties en tegelijkertijd het milieu te verbeteren.”

 

 

 

Rol van de Circulaire Economie

Rapport: “Onze enorme honger naar hulpbronnen (energie, voedsel en grondstoffen) legt een extreme druk op de planeet en is verantwoordelijk voor de helft van de uitstoot van broeikasgassen en meer dan 90% van het verlies aan biodiversiteit en waterstress. Het opschalen van de circulaire economie is van cruciaal belang om klimaatneutraliteit te bereiken tegen 2050, terwijl economische groei losgekoppeld wordt van het gebruik van hulpbronnen en het gebruik van hulpbronnen binnen de planetaire grenzen blijft.”

 

 

Windparken voorzien in de behoefte aan hernieuwbare energie maar zijn niet circulair…

Lees meer

Urban Mining van met name kritieke- en edelmetalen, is een verdienmodel in…

Lees meer

EU Circular Economy Action Plan goedgekeurd

Vandaag heeft de Europese Commissie een nieuw actieplan voor de circulaire economie goedgekeurd - een van de belangrijkste bouwstenen van de Europese Green Deal, Europa's nieuwe agenda voor duurzame groei.   Met maatregelen gedurende de gehele levenscyclus…

Visie van het kabinet op de toekomst van de industrie in Nederland

We leven in een turbulente wereld, nog afgezien van de actuele coronacrisis. In de kamerbrief "Visie van het kabinet op de toekomst van de industrie in Nederland" staat beschreven wat de bijdrage van de industrie kan zijn…