Project

Urban Mining Electronica

Sector: ICT

Partners: UPCM, Circular Circuits, Circular Industries, Simss, WeeCirculair, Viatim, Thuiswinkel, Waste Vision, Snew-it, Signify, Rijkswaterstaat, en anderen.

Locatie:

Urban Mining Electronica

Urban Mining van met name kritieke- en edelmetalen, is een verdienmodel in opkomst. Elektronica, zoals smartphones, bestaat uit een complexe samenstelling van een flink aantal kritieke grondstoffen en is veelal gemaakt voor een beperkte gebruiksduur. Op dit moment kan men een aantal van deze materialen terugwinnen, maar nog lang niet allemaal.

 

Doel is om met behulp van pilots dit aantal de komende jaren op te schroeven naar een veelvoud hiervan. Circular Industries wil bijvoorbeeld de komende jaren van zes terug te winnen metalen nu, naar 26. Urban Mining business cases staan of vallen bij voldoende retourstromen, alsook bij het garanderen van voldoende afnemers van de herwonnen materialen. Met behulp van een CIRCO-track is in 2020 een brede ketenaanpak gestart die focust op het sluiten van kringlopen van kritieke metalen. Dit is primair gericht op leveringszekerheid en met nadruk op grondstoffen voor de energietransitie. Een verkenning van de Nederlandse markt zal plaatsvinden met een casusbeschrijving van pilots. Het initiatief Circular Circuits, geïnitieerd vanuit de wetenschappelijke hoek (TNO, TU Delft, en vele anderen) voegt zich bij dit traject.

Koper wordt steeds schaarser, en de mijnbouw die ervoor nodig is heeft…

Lees meer

Vanuit opdrachtgevers in de bouw- en infrastructuur worden uiteenlopende eisen gesteld aan…

Lees meer

De spullen om ons heen zitten vol met schaarse metalen en grondstoffen.

Lees meer