Doe mee met onze activiteiten in de Week van Circulaire Economie!

Ook dit jaar is het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie weer een actieve partner van de Week van de Circulaire Economie (7-12 februari 2022).

 

Elke werkdag kun je meedoen aan een of meer van onze activiteiten. Centraal dit jaar staan de circulaire doelen die we hebben opgesteld voor productgroepen binnen de maakindustrie en de doorbraakprojecten die nodig zijn om deze doelen te realiseren. We verzorgen deelsessies tijdens de Nationale Conferentie op maandag en organiseren zelf vier webinars op de overige dagen deze week. Lees hieronder verder voor meer informatie. Kijk op deze pagina voor een terugblik op afgelopen bijeenkomsten.

 

Nationale Conferentie Circulaire Economie 

Op maandag 7 februari vindt de vierde Nationale Conferentie Circulaire Economie plaats (09:30-17:00u). Het thema van dit jaar is ‘systeemverandering van een lineaire naar een circulaire economie’. Om tot een volledig circulaire economie te komen is systeemverandering nodig, en ook al wordt er door velen al hard aan circulaire economie gewerkt, zijn er nog veel aanpassingen nodig in het denken en doen om écht over te stappen naar een circulair systeem. Net als in voorgaande jaren, worden er tijdens de conferentie tal van deelsessies georganiseerd. Het UPCM is betrokken bij de volgende sessies:

 

  • Deelsessie 11:00-12:00u 100 Moonshots voor 10.000 maakbedrijven

Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie wil het liefst binnen 4 jaar 10.000 maakbedrijven helpen met implementeren van circulaire businessmodellen. In deze sessie lichten we onze werkwijze toe en vragen we daarna jouw denkkracht: Met welke onderwerpen moeten we aan de slag? Waar zie jij kansen die nog niet benut zijn? Kortom, wat worden onze 100 moonshot projecten?

 

  • Deelsessie 14:00-15:00 Circulaire economie als kans voor de installatiesector

De energietransitie voor het verwarmen en koelen van woningen en gebouwen biedt veel kansen om meteen circulaire doelen te behalen. De uitdaging is dus om de huidige klimaatinstallaties zo goed en lang mogelijk te benutten én tijdig over te schakelen naar duurzame energie. In samenwerking met het Transitieteam Circulaire Bouweconomie.

 

  • Deelsessie 14:00-15:00 Aan de slag met het Platform Circular Design!

Kennis van het circulair ontwerpen van producten, kan bijdragen aan bredere CE-vraagstukken. In deze deelsessie vertelt CIRCO over het belang van Circular Design voor de CE transitie, en over het Platform Circular Design dat van start gaat. Vervolgens illustreren we hoe het Platform werkt, aan de hand van een eerste, actueel thema, namelijk de ontwikkeling van een UPV-regeling (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid). We benaderen deze ontwikkelopgave vanuit verschillende perspectieven: industrie, CIRCO’s circular design praktijk learnings en overheid. Deze perspectieven brengen we samen en we laten zien wat hiervan de waarde is voor het ontwikkelen van een effectieve UPV-regeling.

Meer informatie en aanmelden via de website van de Nationale Conferentie Circulaire Economie.

 

Webinars prioritaire sectoren

Vier dagen achter elkaar gaan we tussen 9:00 en 10:30 uur dieper in op vier productgroepen waar de grootste CO2- winst en de grootste toegevoegde waarde is te behalen: High Tech Equipment, Batterijen, Windparken en Zonneparken.

 

In de laatste maanden van 2021 is hard gewerkt door het UPCM samen met overheden en stakeholders aan het uitwerken van de circulaire doelen per sector. We lichten toe hoe we tot deze cijfers zijn gekomen en willen deze graag bij de deelnemers van deze sessie toetsen. Vervolgens laten we een ondernemer of expert aan het woord over een succesvol initiatief of aansprekende innovatie op het gebied van circulariteit. In het laatste deel van de bijeenkomst gaan we gezamenlijk aan de slag met het formuleren van activiteiten en projecten: wat is er nodig om de doelen te realiseren?

 

Klik op de titels voor meer informatie per webinar.

 

Dinsdag 8 februariHigh Tech Equipment Kijk het webinar hier terug

Woensdag 9 februariBatterijen Kijk het webinar hier terug

Donderdag 10 februari: Circulaire Windparken Kijk het webinar hier terug

Vrijdag 11 februari:  Circulaire Zonneparken    Klik hier om direct deel te nemen 

 

 

We hopen je te ontmoeten! Meld je aan voor de conferentie op 7 februari (link volgt snel) en/of  schrijf je in voor een of meerdere webinars.

Op de pagina Week van de CE 2022 vind je de terugblik op de webinars die zijn geweest.

 

Wil je meer weten over financiering van circulaire projecten? Doe dan mee met het webinar Financiële ondersteuning bij circulair ondernemen van onze partner RVO op 8 februari.

Kees Jan ’t Mannetje, ABB: “Door nieuwe milieueisen wordt beschikbaarheid van circulaire installaties steeds belangrijker”

ABB is een wereldwijde speler op het gebied van automatisering en elektrotechnische installaties. De lijst met markten die dit Zweeds-Zwitserse fusiebedrijf bedient is lang: van robotica voor de auto-industrie tot procesautomatisering van stormvloedkeringen; van aandrijftechnieken voor de…

Kritieke materialen in de maakindustrie: twee belangrijke maatregelen

In mei treedt nieuwe Europese wetgeving op het terrein van kritieke grondstoffen in werking: de Critical Raw Materials Act (CRMA). Bedrijven die in hun productie gebruik maken van kritieke grondstoffen of focussen op de winning, raffinage of recycling van strategische grondstoffen krijgen…