Agenda & Events

11 feb

online via MS Teams

Webinar Circulaire Zonneparken (9:00u-10:30u)

Heb je kennis, ervaring of netwerk in de keten van zonneparken, -panelen of -energie? Wil je meer weten over het circulaire potentieel van deze sector en wil je bijdragen aan het formuleren van circulaire doorbraakprojecten? Doe mee in deze sessie!

 

Maar liefst 8.9 miljoen zonnepanelen werden in 2020 geïnstalleerd in Nederland. Dit is goed nieuws voor de energietransitie. Maar zonnepanelen gebruiken ook schaarse materialen. Door de wereldwijde snelle groei van duurzame energie neemt de vraag naar deze materialen snel toe. Geopolitieke risico’s kunnen in de toekomst de levering van deze grondstoffen in gevaar brengen. De schaarste aan grondstoffen kan een risico gaan opleveren voor de energietransitie. Het is daarom zonde om de materialen in zonnepanelen zomaar verloren te laten gaan als de panelen afgedankt worden.

 

Als Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie zetten we ons  in voor circulaire zonneparken en -panelen. We ontwikkelden een Kennisdossier Circulaire Zonnepanelen waarin we samenvatten waarom circulariteit belangrijk is en welke kansen het biedt.  M2I onderzocht voor ons de stand van zaken rond materialen en technologie voor circulaire zonnepanelen met als uitkomst een rapport met kansen en uitdagingen (mei 2021).

We ondersteunen de ontwikkeling van een nationale ‘buyer group’ voor circulaire zonne-energie, om gezamenlijk aan de slag te gaan met ontwikkeling van een marktvisie- en strategie en deze vervolgens te implementeren in 2022. We stimuleren een initiatief voor inzameling en hoogwaardige recycling en betrekken hierbij relevante overheidspartijen om te zorgen voor een sluitend registratie systeem.

 

In de laatste maanden van 2021 is hard gewerkt door het UPCM samen met overheden en stakeholders aan het uitwerken van de circulaire doelen voor deze sector. We lichten toe hoe we tot deze cijfers zijn gekomen en willen deze graag bij de deelnemers van deze sessie toetsen. Vervolgens laten we een ondernemer of expert aan het woord over een succesvol initiatief of aansprekende innovatie op het gebied van circulariteit. In het laatste deel van de bijeenkomst gaan we gezamenlijk aan de slag met het formuleren van activiteiten en projecten: wat is er nodig om de doelen te realiseren?

 

Voorlopig programma:

Voorzitter: Mathieu Sueters. lid Regieteam UPCM

09:00 Opening en korte introductie Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie, Matthéüs van de Pol,  programmaleider UPCM/ Ministerie van EZK

09:15 Toelichting & discussie circulaire doelen, Jeannette Levels-Vermeer, trekker team Kennisintegratie UPCM

09:45 Spotlight Circulaire projecten:

  • Buyer group  Circulaire Zonneparken, Bart Jeroen Bierens
  • Fair Solar Network, Eefke Schramade, transitiemanager Provincie Zuid-Holland
  • Roadmap einde levensduur zonnepanelen, René Eijsbouts, adviseur strategie bij Stichting Open)

10:00 Naar circulaire doorbraakprojecten, discussie vervolgacties

 

Meld je aan via deze link.

 

Het programma wordt de komende tijd nog uitgebreid met meer informatie.

 

Lees meer over dit onderwerp op onze Themapagina Circulaire Zonneparken.