Week van de Circulaire Economie 2022

In de week van de Circulaire Economie (7-12 februari 2022) organiseerde het UPCM meerdere online sessies. Op deze pagina vind je de presentaties en overige relevante documenten en links.

 

Deelsessies Nationale Conferentie Circulaire Economie 7 februari

De deelsessie ‘100 moonshots voor 10.000 maakbedrijven’ tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie (7 februari) is hier terug te kijken. Download presentatie UPCM maandag NCCE.  en Resultaten Mentimeter UPCM NCCE.

De deelsessie over klimaatinstallaties  “De circulaire economie is een uitgelezen kans voor de installatiesector” is hier terug te kijken. Download presentatie installaties.

 

Webinars

Hieronder is van de overige webinars de opname, presentatie(s) en eventuele andere documenten te vinden. In deze webinars kwamen vier productgroepen aan bod waar aanzienlijke CO2- winst en toegevoegde waarde is te behalen: High Tech Equipment, Batterijen, Windparken en Zonneparken. Klik op de ‘+’ om het onderdeel te bekijken.

 

In de laatste maanden van 2021 is hard gewerkt door het UPCM samen met overheden en stakeholders aan het uitwerken van de circulaire doelen per sector. In de webinars lichtten we toe hoe we tot deze cijfers zijn gekomen en toetsten deze bij de deelnemers van deze sessie. Na een presentatie van een circulair project gingen we gezamenlijk aan de slag met het formuleren van activiteiten en projecten: wat is er nodig om de doelen te realiseren?

 

Bekijk al onze video’s van de webinars onderaan deze pagina of op via de playlist Week van de Circulaire Economie 2022 op ons YouTube kanaal.

High Tech Equipment 8 februari

Programma 

Voorzitter: Harald Tepper, Senior Director Sustainable Development Philips en Lid Regieteam UPCM

09:00 Opening en korte introductie Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie, Matthéüs van de Pol,  programmaleider UPCM/ Ministerie van EZK

09:15 Toelichting & discussie circulaire doelen, Jeannette Levels-Vermeer, trekker team Kennisintegratie UPCM

09:45 Spotlight Circulaire projecten: Robert van Beek, beleidssecretaris FME

10:00 Naar circulaire doorbraakprojecten

10:30 Einde

 

Kijk het webinar hier terug

Presentatie webinar high tech 8 februari

Resultaten mentimeter webinar high tech

 

Themapagina High Tech Equipment

Batterijen 9 februari

Programma 

Programma: Voorzitter: Ardi Dortmans, director of science Circular Economy & Environment TNO en lid Regieteam UPCM

09:00 Opening en korte introductie Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie, Matthéüs van de Pol,  programmaleider UPCM/ Ministerie van EZK

09:15 Toelichting & discussie circulaire doelen sector Batterijen, Jeannette Levels-Vermeer, trekker team Kennisintegratie UPCM

09:45 Spotlight acties Circulaire Batterijen

  • Toelichting Nationaal Actieplan Batterijsystemen en resultaten workshop van 28 januari op re use, second use en recycling, Bart Jeroen Bierens, RVO
  • Presentatie belemmeringen in de keten, Janet Kes (manager corporate & public affairs, ARN)

10:00 Discussie vervolgacties

10:30 Einde

 

Kijk het webinar hier terug

Presentatie webinar batterijen 9 februari

Resultaten mentimeter webinar batterijen

 

Themapagina Batterijen voor e-mobiliteit

Circulaire Windparken 10 februari

Programma

Voorzitter: Hans van der Weijde, Director Programmes Tata Steel Europe R&D en lid Regieteam UPCM

09:00 Opening en korte introductie Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie, Matthéüs van de Pol,  programmaleider UPCM/ Ministerie van EZK

09:15 Toelichting & discussie circulaire doelen, Jeannette Levels-Vermeer, trekker team Kennisintegratie UPCM

09:45 Spotlight Circulair project: Wim Robbertsen, managing director Business in Wind

& Erwin Coolen, eigenaar/ directeur ECHT

10:00 Naar circulaire doorbraakprojecten

 

Kijk het webinar hier terug

Presentatie webinar Circulaire Windparken 10 februari

Resultaten mentimeter webinar windparken

 

Themapagina Circulaire Windparken

Circulaire Zonneparken 11 februari

Programma

Voorzitter: Mathieu Sueters. lid Regieteam UPCM

09:00 Opening en korte introductie Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie, Matthéüs van de Pol,  programmaleider UPCM/ Ministerie van EZK

09:15 Toelichting & discussie circulaire doelen, Jeannette Levels-Vermeer, trekker team Kennisintegratie UPCM

09:45 Spotlight Circulaire projecten:

  • Buyer group  Circulaire Zonneparken, Bart Jeroen Bierens
  • Fair Solar Network, Eefke Schramade, transitiemanager Provincie Zuid-Holland
  • Roadmap einde levensduur zonnepanelen, René Eijsbouts, adviseur strategie bij Stichting Open

10:00 Naar circulaire doorbraakprojecten, discussie vervolgacties

 

Kijk het webinar hier terug.

Presentatie webinar zon PV 11 februari

Presentatie PZH circulair en zonneenergie

Resultaten mentimeter webinar zonPV

 

Bekijk het webinar 100 moonshots voor 10.000. maakbedrijven

Bekijk het webinar High Tech Systemen

Bekijk het webinar Circulaire Batterijen

Bekijk het webinar Circulaire Windparken

Bekijk het webinar Circulaire Zonnepanelen