Agenda & Events

9 feb

online via MS Teams

Webinar Batterijen (9:00u-10:30u)

Heb je kennis, ervaring of netwerk op het gebied van batterijen voor e-mobiliteit en/of energie-opslag? Wil je meer weten over het circulaire potentieel van deze sector en wil je bijdragen aan het formuleren van circulaire doorbraakprojecten? Doe mee in deze sessie!

 

De grote groei van elektrische mobiliteit zorgt voor een enorme vraag naar Lithium-ion batterijen die ook weer gerecycled moeten worden aan het einde van hun levensduur. Dit was de aanleiding voor het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie om in deze sector aan de slag te gaan.

 

We ontwikkelden een Kennisdossier Lithium-ion batterijen waarin we ingaan op wat een Lithium-ion batterij nu precies is, waarom circulariteit belangrijk is en welke circulaire kansen dit biedt. Ook namen we het initiatief voor een Circo Track Batterijen voor (licht) elektrisch vervoer. Daarnaast gaan we actief de noodzakelijke kennisontwikkeling verder helpen via het Battery Competence Center.

 

In de laatste maanden van 2021 is hard gewerkt door het UPCM samen met overheden en stakeholders aan het uitwerken van de circulaire doelen voor deze sector. We lichten toe hoe we tot deze cijfers zijn gekomen en willen deze graag bij de deelnemers van deze sessie toetsen. Vervolgens laten we een ondernemer of expert aan het woord over een succesvol initiatief of aansprekende innovatie op het gebied van circulariteit. In het laatste deel van de bijeenkomst gaan we gezamenlijk aan de slag met het formuleren van activiteiten en projecten: wat is er nodig om de doelen te realiseren?

 

Programma:

Voorzitter: Ardi Dortmans, director of science Circular Economy & Environment TNO en lid Regieteam UPCM

09:00 Opening en korte introductie Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie, Matthéüs van de Pol,  programmaleider UPCM/ Ministerie van EZK

09:15 Toelichting & discussie circulaire doelen sector Batterijen, Jeannette Levels-Vermeer, trekker team Kennisintegratie UPCM

09:45 Spotlight acties Circulaire Batterijen

  • Toelichting Nationaal Actieplan Batterijsystemen en resultaten workshop van 28 januari op re use, second use en recycling, Bart Jeroen Bierens, RVO
  • Presentatie belemmeringen in de keten, Janet Kes (manager corporate & public affairs, ARN)

10:00 Discussie vervolgacties

10:30 Einde

 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Wil je na afloop de presentatie en andere documenten ontvangen? Melde je dan  via deze link.

 

Het programma wordt de komende tijd nog uitgebreid met meer informatie.

 

Lees meer over dit onderwerp op onze Themapagina Batterijen voor e-mobiliteit.