Thema

Circulaire zonnepanelen

De grootschalige installatie van zonnepanelen is nodig voor de energietransitie, maar gebruikt veel materiaal. Dit biedt kansen voor een circulaire aanpak.

Waarom circulaire zonnepanelen als focus?

Maar liefst 8.9 miljoen zonnepanelen werden in 2020 geïnstalleerd in Nederland. Dit is goed nieuws voor de energietransitie. Maar zonnepanelen gebruiken ook schaarse materialen. Door de wereldwijde snelle groei van duurzame energie neemt de vraag naar deze materialen snel toe. Geopolitieke risico’s kunnen in de toekomst de levering van deze grondstoffen in gevaar brengen. In 2018 uitgevoerd onderzoek van Universiteit Leiden, Copper8 en Metabolic laat dit duidelijk zien. De schaarste aan grondstoffen kan volgens dit onderzoek een risico gaan opleveren voor de energietransitie.

 

Het is doodzonde om de materialen in zonnepanelen zomaar verloren te laten gaan als de panelen afgedankt worden. Gelukkig zijn er tal van kansen om bij te dragen aan een circulaire zonnepaneelketen. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan hoogwaardige recycling. Ook worden onderdelen van zonne-installaties soms eerder vervangen dan technisch noodzakelijk, dit biedt kansen voor een tweedehands markt. Panelen moeten geschikt worden gemaakt voor hergebruik, systemen voor refurbish, upgrade, of recycling. En denk aan nieuwe business modellen zoals Energy as a Service. Er is genoeg te doen.

 

Lees hieronder meer over Circulaire Zonnepanelen, ontdek cases, documenten of neem contact met ons op.

Wat kan jij doen?

Ben jij betrokken bij de zonnepaneelketen en heb je ideeën over circulariteit, of wil je een circulaire speler worden? We zoeken projecten en partijen om kennis mee op te bouwen. Mocht je dit interessant vinden neem dan contact op met Bart Jeroen Bierens.

 

Doe mee met de Circulaire Zonne-energie Helpathon op 26, 27 en 28 mei 2021.

 

Als Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie zetten we ons op de volgende manier in voor circulaire zonnepanelen.

 

1.Korte termijn (01 jaar): Ontwikkeling projecten, zoals het vinden van geschikte toepassingen voor reststromen uit huidige laagwaardige recycling van zonnepanelen. Voortborduren op de uitkomsten van de CIRCO track circulaire zonnepanelen. Ten slotte verkennen we de samenwerking met het H2020 project voor recycling zonnepanelen.

 

2.Middellangetermijn (02 jaar): Het ontwikkelen van strategieën en pilots voor hergebruik, servicisation, repowering, retourlogistiek en retourpremiesystemen.

 

3.Lange termijn (05 jaar): Juiste inzet van EU lobby vooreen verbod op giftige stoffen in zonnepanelen, standaardisering van paneelopbouw, afdwingen van recycling en inzet gerecyclede panelen en het sterk reduceren van de CO2 footprint van panelen.

 

Mocht je bij willen dragen aan deze onderwerpen dan horen we het graag.

 

Want alleen samen komen we tot circulaire zonnepanelen!

Het rendement is vergelijkbaar met ’traditionele panelen’ van aluminium en glas. Maar de lichtgewicht zonnepanelen van Solarge zijn 100 procent recyclebaar en stoten in het productieproces een kwart minder CO2 uit. Daarnaast zijn ze twee keer zo…

Ga naar interview

Het oogt strak, je bespaart bouwmateriaal én je wekt elektriciteit op. “Mensen weten nog niet dat designgevels met zonnepanelen bestaan”, zegt architect Marloes van Heteren, die samen met productontwerper en kunstenaar Reinier Bosch aan de wieg stond…

Ga naar interview

Document

Kansen en uitdagingen voor circulaire Zon PV met focus op materiaal en technologie

Studie door M2i naar bestaande materiaal- en technologiekennis voor hergebruik en recycling van PV producten, ism UPCM en Provincie Zuid-Holland.

Open document

Document

Kennisdossier: Circulaire Zonnepanelen

Welke circulaire kansen biedt de enorme opkomst van zonnepanelen?

Open document

Document

Kennisnotitie Zonnepanelen Circulair

Stand van zaken circulariteit van zonnepanelen, opgesteld door CE Delft in opdracht van Provincie Zuid-Holland.

Open document

In Europa bestaan nog niet of nauwelijks bedrijven die met succes zonnepanelen…

Lees meer

Bekijk ons webinar