Project

Ontwikkeling recyclingfabriek voor zonnepanelen

Sector: Maakindustrie, Elektrische apparatuur, Circulaire zonnepanelen

Partners: Pastoor Consult, TNO, Weee Nederland, Concern voor Werk

Locatie: Lelystad

Recyclingfabriek voor zonnepanelen

In Europa bestaan nog niet of nauwelijks bedrijven die met succes zonnepanelen tot hoogwaardige grondstof omzetten of zonnepanelen hergebruiken, ondanks de wettelijke verantwoordelijkheid voor producenten en importeurs om in te zamelen en te verwerken. Bij recycling worden maar in beperkte mate grondstoffen teruggewonnen. Zo wordt het vergruisde glas deels hergebruikt of als bouwstof toegepast, maar een aantal schaarse grondstoffen worden juist niet teruggewonnen. De wetenschap dat alleen het afgelopen decennium al tientallen miljoenen zonnepanelen zijn geïnstalleerd op Nederlandse daken en zonneparken, was de inspiratie om op zoek te gaan naar een oplossing.

 

Een samenwerkingsverband wil in 2022 in de provincie Flevoland een fabriek voor de recycling van zonnepanelen laten verrijzen. Een tweede traject is die van het opnieuw gebruiken van refurbished panelen. Geert Jan Pastoor van Pastoor Consult is initiatiefnemer en werkt samen met collectieve inzamelaar en innovator Weee Nederland, onderzoeksinstituut TNO en het sociaal werkbedrijf Concern voor Werk.  TNO onderzoekt en ontwikkelt technologie om de huidige generatie zonnepanelen zo goed mogelijk te recyclen. Het doel is om hoogwaardig silicium te oogsten in een zuiverheid die kan worden hergebruikt voor zonnecellen en andere producten op basis van silicium. Maar men wil ook schoon glas en metalen als zilver en koper terugwinnen. Weee Nederland heeft als een van de drie producentencollectieven al veel zonnepanelen ingezameld.

 

Het plan voor het opzetten van een recyclingfabriek in Flevoland kreeg in 2022 een definitieve ‘no go’ volgens dit artikel in Solarmagazine. Ondertussen is in Friesland binnen een project van All4Solar en sociaal werkbedrijf Caparis een pilotlijn voor het recyclen van zonnepanelen in gebruik genomen, waarbij ook wordt samengewerkt met Weee Nederland.