Themaproject

Batterijen voor e-mobiliteit

De grote groei van elektrische mobiliteit zorgt voor een enorme vraag naar Lithium-ion batterijen die ook weer gerecycled moeten worden aan het einde van hun levensduur

Waarom is dit een belangrijk thema?

De markt voor elektrisch vervoer groeit de laatste jaren hard door. Van alle nieuwe fietsen die jaarlijks in Nederland verkocht worden is ruim 40% een E-bike. In 2019 waren dat 420.000 nieuwe e-bikes en over 5 tot 8 jaar zal van bijna al die fietsen de Lithium-ion batterij vervangen zijn. Met de ambities van de autobranche zouden vanaf 2030 alle nieuwe auto’s volledig elektrisch moeten zijn, dat zijn jaarlijks een 420 – 440.000 auto’s. Dat betekent dat op termijn jaarlijks 120.000 ton aan batterijen gerecycled zal moeten worden, alleen al van de elektrische auto’s. Bussen en ander vervoer kan zomaar zorgen voor nog eenzelfde hoeveelheid. Batterijen bevatten waardevolle metalen zoals Nikkel, Cobalt, Mangaan, Koper, Lithium en Aluminium. Allemaal grondstoffen die we in Europa zelf niet winnen en die we vanwege schaarste vraagstukken en leveringszekerheid, alsook om economische of strategische redenen terug moeten willen winnen. Daarnaast bevatten batterijen voor elektrische auto’s veel non-ferrometalen waarvan de productie uit fossiele erts veel energie kost. Bij recycling kan een deel van die energie bespaard worden wat leidt tot een significante besparing van CO2 uitstoot.

Wat kun jij doen?

Omdat we nog in een vroege fase van de groei van Li-ion batterijen zitten, kunnen we nu nog stappen zetten om hier circulair mee om te gaan. Dat doet het het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie met praktijkprojecten en vanuit de kennis- en innovatieagenda waar we de kennis in Nederland over batterijrecycling willen vergroten. Om te beginnen ontwikkelden we in 2020 een kennisdossier waarin we ingaan op wat een Lithium-ion batterij nu precies is, waarom circulariteit belangrijk is en welke circulaire kansen dit biedt. Lees het Kennisdossier Lithium-ion batterijen.

 

In november 2020 hebben we een Circo Track Batterijen voor (licht) elektrisch vervoer georganiseerd. De uitkomsten van de track werden gepresenteerd tijdens een webinar op 2 februari 2021 door Linda Louwissen, trainer bij CIRCO en Nout Neijmeijer, batterij expert bij Felyx. Overige sprekers waren Rutger van Poppel (Brainport Development) over samenwerking rond recycling van batterijen en Piet Jan Vet, business developer bij Metalot over de belangrijkste kennis- en innovatie uitdagingen voor recycling van batterijen. Kijk het webinar hier terug. en/of download de presentaties: Week vd CE – Circulaire Maakindustrie – batterijen

 

We verkennen de mogelijkheden om projecten te starten met partners die nu al een rol spelen in de circulaire batterijketen. Hoor jij daar ook bij, of zie je kansen die je graag wilt verkennen? Neem dan contact op met Bart Jeroen Bierens.

Kennis- en innovatievraagstukken

We hebben  in samenwerking met wetenschappers en mensen uit de praktijk de volgende kennis- en innovatie vraagstukken geformuleerd:

  • Welke prikkels of designcriteria zijn er voor ontwerpers en ontwikkelaars van (nieuwe) batterijtechnologie om bij het ontwerp van een batterij(systeem) rekening te houden met circulair waardebehoud?
  • Welke factoren in wet en regelgeving en/of prijsprikkels helpen om circulariteit mee te nemen als randvoorwaarde in design?
  • Hoe kan het gedrag van gebruikers worden beïnvloed om meer (circulaire) waarde te realiseren en te behouden tijdens de gebruiksfase van de batterij?
  • Is er circulaire waarde realiseerbaar door batterijen al bij het ontwerp geschikt worden gemaakt voor meerdere toepassingen?
  • Wat is een optimale R-strategie voor verschillende typen en toepassingen van batterijen in relatie tot de snelle ontwikkelingen op batterijtechnologie?

Mis jij hier nog een cruciale vraag? Of ben of wil je aan de slag met onderzoek rond een van deze vragen? Dan komen we graag met je in contact! Wij kunnen ondersteunen met het formeren van consortia rondom onderzoeksvoorstellen of bij het verspreiden van de resultaten via onze website, workshops of in onze projecten binnen de maakindustrie.

Document

Kennisdossier: Lithium-ion batterijen

Hoe gaan we circulair om met de gigantische opmars van de Lithium-ion batterij?

Open document

Document

Circulaire Energietransitie

Verkenning naar omvang van de kritieke metaalvraag van de Nederlandse energietransitie, circulaire strategieën om deze te verlagen en kansen voor de Nederlandse industrie.

Open document

Document

Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU

Analyse van kritiek materiaalgebruik bij hernieuwbare energie, e-mobiliteit, defensie en lucht- en ruimtevaart.

Open document

4.000 euro voor een nieuwe hybride auto-accu? We kunnen de oude opknappen voor minder, bedachten ingenieurs Murat Aydemir en Dennis Bakker twee jaar geleden. Daarna stroomden de aanvragen binnen. “In Europa is er geen ander bedrijf die…

Ga naar interview

Een deukje, hardware die niet meer werkt of een enkele kapotte accucel in de batterij van je elektrische auto. En dan maar de gehele batterij van 200 kg omsmelten voor recycling? Doodzonde vinden ze dat bij EcarACCU.

Ga naar interview

“We redden heel veel Lithium-ion accu’s van recycling.” Vertelt Jan Bartels, medeoprichter van NOWOS. En dan niet de grote auto-accu’s waar al veel partijen mee bezig zijn, maar juist de kleinere ‘vergeten’ accu’s van bijvoorbeeld elektrische scooters,…

Ga naar interview