Case

Het gevecht tegen "fast furniture" van Ahrend

Ahrend is een koploper in de circulaire economie en wil een alternatief bieden voor fast furniture. Een van de manieren om de levensduur van de producten zo lang mogelijk die Ahrend toepast is het business model Furniture-as-a-service: een abonnement op kantoormeubilair.  

 

Je least de kantoormeubels, de producten blijven dus eigendom van Ahrend. Dit heeft een aantal specifieke voordelen waardoor Ahrend de verantwoordelijkheid en regie kan houden over de meubels om de levensduur zo lang mogelijk te rekken. Dit model maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de producten proactief te onderhouden en repareren, maar ook om ze terug te nemen, op te knappen en vervolgens aan te bieden op www.ahrendhergebruik.nl 

 

 

Proactief onderhoud is een groot deel van de levensduurverlenging” 

Het bedrijf en de uitdaging

Ahrend creëert al meer dan 100 jaar vitaliserende werkomgevingen. Met een portfolio van toonaangevende meubelmerken, zoals Ahrend, Presikhaaf en Techo, levert Ahrend inrichtingen voor kantoor, onderwijs en gezondheidszorg. Ahrend is wereldwijd aanwezig in meer dan 25 landen.  

 

Ahrend is al decennia met duurzaamheid en circulariteit bezig. Het begon in de jaren ’90 toen Ahrend betrokken werd in de ontwikkeling van Ecodesign, de Europese richtlijn voor milieuvriendelijk productontwerp. Verschillende producten werden onder de loep genomen en verbeterd volgens de Ecodesign richtlijn. Omdat duurzaam ontwerpen zich verder ontwikkelde, ging Ahrend daarna producten volgens de filosofie van Cradle to Cradle ontwikkelen. Tot op de dag van vandaag vormen Cradle to Cradle en Ecodesign de basis voor het circulaire productontwerp. 

 

90% van het ongebruikte meubilair in Europa wordt verbrand of beland op de afvalberg. Niet alleen zonde van het bestaande meubilair, maar er worden ook onnodig nieuwe producten geproduceerd. Daarnaast wordt hout, het belangrijkste materiaal in het vervaardigen van kantoormeubilair, in snel tempo schaars. 

 

Toch volgt de meubelindustrie nog steeds het lineaire model van productie en verbruik, en worden burea’s en kasten er in een relatief hoog tempo doorheen gejaagd. Dit ‘fast furniture’ model is in toenemende mate vervuilend in termen van materiaalverbruik. Ahrend wil leidend zijn in het omdenken naar een circulaire economie voor ontwerp, levering en gebruik van kantoormeubilair om deze ontwikkeling tegen te gaan.  

Wat hebben jullie gedaan? (Circulaire oplossing)

Ahrend past bijna alle manieren van circulair werken toe in het ontwerpen, maken, gebruiken en recyclen van kantoormeubilair. Voor het overzicht beperken we ons hier tot de manieren die geassocieerd worden met het aanbieden van Furniture-as-a-service: een abonnement op kantoormeubilair.

 

Dionne Ewen, manager circulaire economie bij Ahrend: “Eén van onze proposities is Furniture as a Service. Wij geloven hier heilig in aangezien we al heel lang met ecodesign bezig zijn. Je least de kantoormeubels en vaak ook inrichting bij Ahrend met daarbij aanvullende dienstverlening rond onderhoud, reparaties en terugname. De meubels blijven eigendom van Ahrend, dit heeft een aantal specifieke voordelen waardoor wij de volle verantwoordelijkheid en regie kunnen houden over de meubels om de levensduur zo lang mogelijk te rekken.”

 

Rethink

Dionne: “Onze producten zijn modulair, ze kunnen gemakkelijk uit elkaar en we weten precies welke materialen erin zitten. Bureaustoelen, tafels en kasten bewegen door de fabriek en krijgen in elke stap een component erbij, alsof je een model van lego bouwt.

 

Dit modulaire ontwerp maakt het mogelijk dat onderhoud veel makkelijker wordt. Ook de upgradability wordt verhoogd. Het is veel makkelijker om nieuw ontwikkelde onderdelen in te passen in een bestaand ontwerp. Het is een belangrijke voorwaarde voor de andere stappen die we hierdoor kunnen zetten.”

 

Repurpose

“We proberen zo veel mogelijk materialen die al een eerste leven elders gehad hebben, opnieuw in het meubilair te integreren. Stoffen die op een andere plek afgedankt zijn bijvoorbeeld voor de bekleding van stoelen, of de vloer van een gymzaal die als tafelblad gebruikt kan worden.

 

Repair

“Eenmaal in gebruik door de klant proberen we het meubilair zo proactief mogelijk te onderhouden. Dit den we tientallen keren per week. Je denkt daarbij natuurlijk aan reparaties, maar ook niet technisch onderhoud is voor ons belangrijk. Het reinigen van de meubels hoort hier ook bij. Levensduurverlenging is niet alleen een technische aangelegenheid. Schoonmaken, maar ook het tijdloze, niet trendgevoelige karakter van onze meubels draagt bij aan een langere levensduur. Mensen wíllen het daardoor gewoon langer hebben.”

 

Reduce

“We gebruiken sensoren en het internet of things (IoT) om na te gaan in hoe vaak, hoe lang en op welke manier het meubilair gebruikt wordt. Op basis hiervan kunnen we klanten adviseren om veel gerichter te investeren in meubilair. Hiermee wordt verspilling en overbodige aankopen voorkomen, ook een manier om circulairder te werken.”

 

Refurbish & re-use

“Als producten echt versleten zijn, knappen we ze zo goed als mogelijk weer op. Je ziet vaak wel aan deze producten dat ze gebruikt zijn, maar ze doen het wel nog prima. Daarom zijn we jaren geleden gestart met Ahrend Hergebruik (www.ahrendhergebruik.nl), een marktplaats waar we oude producten terughalen, opknappen en weer verkopen. Hiermee boren wij een ander klantsegment aan, namelijk kleine bedrijven of bedrijven die graag tweedehands meubilair willen inzetten. Maar dan wel met dezelfde garantie van Ahrend. Deze stap wordt en stuk makkelijker met een as-a-service model omdat we hiermee zoveel producten in kunnen brengen op deze marktplaats dat het echt een relevant aanbod wordt.”

 

Remanufacture

“Als producten toe zijn aan een grotere aanpassing of echt verouderd zijn in termen van stijl, dan kijken we of ze een andere functie kunnen krijgen, hetzij als onderdeel in een nieuw te bouwen product (lange leve modulair design), hetzij als een nieuw ontwerp. In dit laatste geval is de ambitie om het ontwerp te revitaliseren: een nieuw bureaublad bijvoorbeeld, of een kabelmanagementsysteem toevoegen aan een bureau dat dit nog niet had. Eigenlijk doen we alles om het materiaal, het onderdeel of het meubel zo vele mogelijk levens te geven, en willen we voorkomen dat we echt gaan recyclen. Dat is eigenlijk de allerlaatste optie die je zo vele mogelijk wil voorkomen. Als dit toch moet gebeuren, hebben we daar ook de faciliteiten voor.”

Waarom hebben jullie dat gedaan?

Duurzaamheidsbijdrage

Dionne: “Duurzaamheid is bij Ahrend een integraal en natuurlijk onderdeel van de strategie. Onze ambities en doelstellingen op duurzaamheid zijn nauw verbonden aan de visie: het creëren van Vitalising Workspaces. Het circulair denken gaat ook naadloos samen met het tijdloze design waar Ahrend voor gaat. We willen echt een koploper zijn op dit gebied en werken daarom ook samen met de Ellen McArthur Foundation.”

 

Klantwaarde verhogen

“Furniture as a Service is een abonnement in de vorm van een operational lease. Dat betekent dat Ahrend eigenaar blijft van het meubilair en je alleen betaalt voor de periode dat je het product gebruikt. Je houdt je werkkapitaal dus beschikbaar voor je kernactiviteit en betaalt nooit te veel doordat je de producten kan terugsturen en wij offertes calculeren met realistische restwaardes. De financiering en het gebruik van je meubiliar wordt veel doelmatiger in een as a service model.”

 

Markt vergroten

“Met Ahrend Hergebruik, oude producten terughalen, opknappen en weer verkopen. Hiermee boren wij een ander klantsegment aan, namelijk kleine bedrijven of bedrijven die graag tweedehands meubilair willen inzetten. Maar dan wel met dezelfde garantie van Ahrend.”

Wat levert het op?

Dionne: “Door het Furniture as a Service model gebruiken we minimaal 40% minder nieuwe materialen, omdat producten veel langer in gebruik blijven. Door materialen en producten opnieuw in te zetten, besparen we ook 40 procent CO2-emissie per jaar. Waarom zouden we de producent dus niet verantwoordelijk maken voor de volledige levenscyclus van meubilair?”

 

“We merken grote verschillen per land. Uit Duitsland krijgen we veel minder vragen over duurzaamheid en dit aanbod, terwijl wij klanten uit Frankrijk en België er veel meer over horen.

 

De voordelen van dit Furniture as a Service aanbod komen niet altijd aan bij de klant. Ze baseren hun keuze toch vaak op hoe ziet het eruit en dan wordt er toch nog gekozen voor iets dat niet circulair ontworpen is. Of de perceptie dat Furniture as a Service te duur zou zijn. Wij rekenen dit door voor onze klanten en dan komt naar boven dat dit niet zo is. Maar zelfs dan vindt men het toch nog lastig, omdat het iets nieuws is.”

Advies aan andere ondernemers

 

Video: korte uitleg hoe Ahrend circulair werkt.

 

Video: uitgebreide uitleg hoe Ahrend circulair werkt.